• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bartender, SQ

Bartender, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- tuntee baarissa myytävät alkoholittomat ja alkoholipitoiset juomatuotteet
- tuntee baarin koneet, laitteet, perustyövälineet ja lasit
- hallitsee ruokatarjoilun perusteet sekä osaa esitellä, suositella, valmistaa ja tarjoilla kotimaisia ja kansainvälisiä juomasekoituksia eri palvelutilanteissa
- selviytyy palvelusta suomen tai ruotsin kielen lisäksi sujuvasti englanniksi ja auttavasti jollain muulla kielellä
- tuntee katetuottoajattelun ja hinnoittelun periaatteet
- osaa käsitellä maksuvälineitä ja tehdä myyntitilitykset
- osaa tehdä osastonsa inventointiin, varastokirjanpitoon ja varaston kiertoon liittyvät rutiinit
- ymmärtää sidosryhmäkontaktien sekä toimivan työyhteisön ja kansainvälisten trendien merkityksen baaritoiminnan kehittämisessä
- osaa suunnitella eri tilanteisiin ja teemoihin liittyvää kampanjointia
- tuntee käytettävissä olevat kilpailukeinot
- työryhmän vetäjänä osoittaa esimiestaitoja, työehtosopimusten tuntemusta ja työvuorolistan laadintaan kuuluvaa osaamista
- hyödyntää työssään asiakaspalautetta
- kykenee antamaan ja ottamaan vastaan palautetta työyhteisössään

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä erityyppisten hotellien ja ravintoloiden asiakaspalvelutehtävissä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
14.03.17
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu, Aikuiskoulutus, Otavankatu, Mikkeli
Provider Contact Info: 

hakupiste@esedu.fi
050 389 1278
Otavankatu 4, 50100, MIKKELI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Otavankatu 4, 50100, MIKKELI