• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Barnspecialiserad undersköterska

Barnspecialiserad undersköterska

Course Information

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, sjukdomstillstånd och behandlingsformer, kommunikation, sampel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.Barn och sorg, 10 yhpBarnet i utveckling, 20 yhpBarns utsatthet, 10 yhpExamensarbete, 10 yhpKommunikation, samspel och pedagogiska metoder, 20 yhpLIA inom barnsjukvård, 30 yhpLIA inom omsorg med funktionsnedsättningar, 20 yhpNeonatologi, 30 yhpSjukdomar och funktionsnedsättning, 50 yhp

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2020-08-01
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Karlstads kommun, Yrkeshögskolan
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Karlstads kommun, Yrkeshögskolan, Karlstads kommun 65184 Karlstad, yrkeshogskolan@karlstad.se, www.karlstad.se/yh