• EQF Home Page Icon

Qualification: baptista hitoktató

baptista hitoktató

Qualification Information

A képzés célja: olyan egyházi szakemberek képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek gyermekek, fiatalok hitéleti oktatására és nevelésére közoktatási és művelődési intézményekben.

   

   Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:

   A végzettek ismerik

- az oktató-nevelő munka meghatározó keresztyén irányait;

- a tanulás, a tanítói, tanári munka meghatározó elméleti és gyakorlati kérdéseit;

- és alkalmazzák a bibliamagyarázat alapvető szabályait;

- a főbb teológiai tanításokat;

- az egyháztörténet meghatározó irányait, fordulópontjait, eseményeit és személyeit.

 

   Kompetenciák:

   A végzettek

- alkalmasak a közoktatás minden szintjén (óvoda, általános iskola, középiskola) hittanórák, bibliaórák tartására;

- megfelelő kompetenciával rendelkeznek a helyi tanterv megtervezéséhez és a tananyag kiválasztásához;

- készek a folyamatos együttműködésre a hitoktatói munkát befogadó közoktatási, közművelődési intézmény vezetésével.

 

   Személyes adottságok:

   A végzettek

- nagyfokú együttműködési készséggel és empátiával rendelkeznek;

- befogadók a gyermekek, fiatalok szenzitív személyes kérdéseire, problémáira;

- nyitottak a különböző keresztyén felekezetek/gyülekezetek hitoktatóival, hittanáraival való együttműködésre;

- elkötelezettek a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében.

 

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:

A szakirányú továbbképzés felkészít 

- hitoktatás végzésére az egyházi jogi személy megbízásból; 

- hittanórák, bibliaórák helyi tantervhez igazodó megtartására, szakkörök vezetésére.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Baptista Teológiai Akadémia

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Baptista Teológiai Akadémia

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education