• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bandagist

Bandagist

Course Information

Du bliver undervist i værkstedsfag, og får desuden viden om sundhedsfaglige og tekniske fag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige.De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri. De er som regel private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men indimellem er arbejdet delt ud på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Som bandagist hjælper du mennesker, der er ramt af medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelser, og du lærer bl.a. at designe og fremstille proteser, bandager og andre hjælpemidler.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen, højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse på niveau med den danskeSpecifikke adgangskrav: Matematik A, engelsk C og enten kemi C eller bioteknologi A. Desuden enten fysik B eller geovidenskab A.Fagene skal være bestået med mindstekarakteren 4 (efter 7-trinsskalaen) som et gennemsnit af års- og eksamenskarakterer i fagene.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU de første 3½ år. I de sidste 2 års turnustjeneste får du en løn på ca. 18.000 kr. om måneden.

Provider Information

Provider Name: 
Bandagistuddannelsen i Aarhus (Bandag.Horsens)
Provider Contact Info: 

Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Course Locations

Reference Data

Course address:

Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Course location information:

DK04