• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Balet

Balet

Course Information

Program je kreditno ovrednoten in kompetenčno zasnovan s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, zdravstvenih, psiholoških, pedagoških ter organizacijskih znanjih.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

Na Višjo baletno šolo se lahko vpiše:
a) kdor je uspešno zaključil umetniško gimnazijo, plesna smer-balet ali
b) kdor je uspešno zaključil gimnazijo ali katerikoli srednješolski program in je opravil maturo iz izbirnega
predmeta glasba -balet ali
c) kdor je uspešno zaključil zgoraj navedenimi programom ustrezen program po prejšnjih predpisih in
je opravil preizkus posebne nadarjenosti iz baleta po merilih in kriterijih avdicije za baletnega plesalca.

Dodatni pogoj za vpis v program Balet je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.

Provider Information

Provider Name: 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat.vbs@kgbl.si
Spletni naslov: http://www.kgbl.si/visja-baletna-sola.html
Telefon: (+386) 05 907 43 09

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ižanska cesta 12 1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija