• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Baker, SQ

Baker, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- hallitsee alansa tuotannon käytännön tehtävät
- tuntee kokonaisvaltaisesti yrityksen liiketoiminnan ja tuotannon
- osaa suunnitella leipomon toimintaa ja ohjata työntekijöitä
- osaa tehdä materiaali ja konehankintoja
- tuntee leipomoalan historian ja perinteet ja osaa suunnitella, koota ja valmistaa asiakkaan tarpeisiin tuotekokonaisuuksia
- tietää erityisruokavaliot ja tuntee vieraiden kulttuurien tapoja ja ruokaperinnettä ja osaa kehittää ja soveltaa niihin tuotteita.
- esimiestyö leipomossa -osan valinnut osaa suunnitella henkilöstön määrän ja laadun. Hän osaa hoitaa työsuhdeasiat ja perehdyttää henkilöstön. Hän hallitsee töiden organisoinnin, ohjauksen ja johtamisen. Hän osaa kehittää itseään ja henkilöstöään sekä toimia erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa.
- leipomotuotteiden myynti ja markkinointi -osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa suunnitella asiakaslähtöistä myyntiä ja markkinointia ja toteuttaa niitä eri tavoilla.
- monikulttuurisuus ja kielitaito leipomotyöskentelyn ohjaamisessa -tutkinnonosan valinnut hallitsee vuorovaikutuksen monikulttuurisessa työyhteisössä. Hänellä on käytännön kielitaitoa ja tilannetajua sekä yhteistyökykyä. Hän pystyy ohjaamaan, opastamaan ja perehdyttämään työtekijää kotimaisten kielten lisäksi jollakin vieraalla kielellä
- tuotekehitys leipomoalalla -osan valinnut osaa suunnitella, koordinoida ja toteuttaa tuotekehitysprojektin ja laatia tuotekehityssuunnitelman. Hän osaa seurata tuotekehitysprojektin toteutumista, toteuttaa tuotteen testauksen ja aistinvaraisen arvioinnin sekä tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä.
- yrittäjyys leipomoalalla -osan valinnut tutkinnon suorittaja tietää alan tarjoamat mahdollisuudet. Hän on perehtynyt yritystoiminnan ja yrityksen perustamisen vaatimiin toimenpiteisiin ja tietää yritysmuotojen erot.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä tuotannonsuunnittelijana, ohjaajana, esimiehenä, tuotekehittäjänä tai myynti- ja markkinointitehtävissä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Ståhlberginkatu
Provider Contact Info: 

03 828 11
PL 170, 15141, LAHTI
Ståhlberginkatu 6, 15110, LAHTI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ståhlberginkatu 6, 15110, LAHTI