• EQF Home Page Icon

Qualification: Baker

Baker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Bereidt gistdegen (D110201 Id14966-c)
- Zet het benodigde materiaal/materieel klaar
- Controleert de versheid en de kwaliteit van producten en grondstoffen
- Stelt het deeg samen aan de hand van een recept
- Berekent de kwantiteit
- Zet meeteenheden om
- Weegt grondstoffen af
- Bepaalt de temperatuur en de hoeveelheid van de samen te voegen grondstoffen
- Draait en kneedt deeg manueel of machinaal
- Past verschillende kneedmethodes toe
- Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Verwerkt gistdegen (D110201 Id25363-c/5817-c)
- Bepaalt de benodigde hoeveelheid deeg per stuk/ per gewicht
- Weegt het deeg af
- Verdeelt het deeg manueel of met behulp van een verdeelmachine in stukken
- Bolt het deeg op en/of maakt het lang
- Plaatst de deegstukken op platen of in bakvormen
- Laat het deeg rijzen (in de (rem)rijskast, gekoelde ruimte,…)
- Controleert de gisting en het rijzen van het deeg
- Koelt het deeg af of vriest het in
- Toereert* en/of rolt het uit
- Bereidt halffabricaten*, vullingen, crèmes, garneringen, …
- Voegt met behulp van natuurlijke aroma’s smaak en kleur toe aan de producten
- Doreert*, decoreert, modelleert en snijdt producten volgens vooropgestelde recepten en kwaliteitseisen
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

* *Toereren: het inplooien van vetstof in een gerezen bladerdeeg
*Een halffabricaat is een product waarmee een ander product afgewerkt wordt.
*Doreren: het bestrijken van onafgebakken producten met geheel ei of een mengsel van eieren

● Bakt gistdegen (D110201 Id16722-c)
- Stelt de oven in (tijd, temperatuur,…) en bakt de producten af
- Controleert het bakproces en het uitzicht van de producten visueel
- Ontvormt de producten en plaatst ze op rekken
- Maakt half afgebakken producten
- Kan verschillende oventypes gebruiken
- Voorkomt broodfouten
- Bakt half afgebakken producten verder af
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Werkt bakkerijproducten af (D110201 Id6067-c)
- Abricoteert, glaceert,…
- Past afwerkings- en garneringstechnieken toe om de producten verkoopsklaar te maken
- Houdt zich aan de recepten en kwaliteitseisen
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Bewaart en verpakt bakkerijproducten (D110201 Id20379-c)
- Gebruikt een snijmachine
- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine
- Stemt de verpakking af op het product
- Houdt de bewaartemperatuur op peil
- Respecteert de regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid

● Houdt de werkomgeving netjes en hygiënisch (D110201 Id16246-c)
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en -middelen
- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op
- Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen
- Controleert de staat van het materieel
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen

● Plant de productie (D110201 Id18086-c)
- Schat de vraag van de klanten in
- Stelt een assortiment samen volgens verwachte verkoop en het seizoen
- Stelt recepten samen
- Bereidt de productie voor
- Plant het dagelijkse werk rekening houdend met externe factoren
- Stelt een werkschema op

● Stalt bakkerijproducten in de etalage of de toonbank uit (D110201 Id19908-c)
- Past afwerkings- en garneringstechnieken toe om de producten verkoopsklaar te maken
- Zorgt voor een evenwichtige schikking van producten in de verkoopruimte rekening houdend met het FEFO (First Expired, First Out) en FIFO (First In, First Out) –principe
- Brengt etiketten met de wettelijk verplichte informatie aan
- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen
- Past bij het presenteren in de toonbank de richtlijnen met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid toe

● Informeert klanten over producten en verkoopt producten (D110201 Id25698-c)
- Stelt vragen om de wensen van de klanten te achterhalen
- Informeert klanten over de samenstelling, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten
- Wijst de klant op speciale acties en producten om de verkoop te stimuleren
- Rekent de verkoopsprijs af met de klant

● Volgt de voorraad op en maakt bestellingen (D110201 Id18152-c)
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Registreert voorraadgegevens
- Registreert gegevens over het verbruik van producten
- Schat de vraag van de klanten in
- Stelt een assortiment samen volgens verwachte verkoop en het seizoen
- Berekent het rendement van de grondstoffen en producten
- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestellingen
- Koopt grondstoffen, halffabricaten en materieel in
- Vult een bestelbon in
- Contacteert leveranciers

● Ontvangt goederen en producten en controleert de levering (D110201 Id18111-c)
- Voert ontvangstcontrole uit op hoeveelheid en kwaliteit
- Controleert de temperatuur, het gewicht, de versheid van de goederen en producten
- Controleert of de goederen en producten voldoen aan de hygiënische voorschriften en voorschriften voor voedselveiligheid
- Registreert afwijkingen
- Houdt rekening met condities waaraan moet worden voldaan om goederen op te slaan
- Slaat de goederen op in de koel-, diepvries-, opslagruimte,…. volgens het FIFO- EN FEFO-principe
- Controleert de temperatuur in de opslagruimte en kan deze registreren

● Volgt de financiële en administratieve gegevens op (D110201 Id18026-c)
- Verzamelt de benodigde gegevens van grond- en hulpstoffen
- Gaat op een rendementsbewuste manier om met de grondstoffen in relatie tot de kostprijs van het (eind)product
- Onderneemt acties om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen

● Volgt vaktechnieken, hygiëne en voedselveiligheid op (D110201 Id19841-c)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Geeft zelf het goede voorbeeld
- Informeert medewerkers over voedselveiligheid en hygiëne
- Stuurt medewerkers bij indien nodig

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van financieel en administratief beheer
● Kennis van kenmerken van bloemsoorten, grondstoffen, ingrediënten, vetstof, bereidingsmiddelen, gist,…
● Kennis van de FIFO-methode (First In, First Out) en de FEFO-methode (First Expired, First Out)
● Kennis van voorraadbeheer
● Kennis van werkorganisatie
● Kennis van bereidings- en verwerkingstechnieken
● Kennis van het productieproces van gistdegen
● Kennis van de verschillende gistingsprocessen (vloeibare gist, desems, voordegen,…)
● Kennis van toereer- en uitroltechnieken
● Kennis van de verschillende oventypes
● Kennis van de verschillende afbaktechnieken
● Kennis van diverse afwerkingstechnieken
● Kennis van de regelgeving inzake autocontrole in de bakkerij
● Kennis van het invriezen van voedingswaren
● Kennis van het systematisch handhaven van de juiste bewaartemperatuur
● Kennis van de impact van een verpakking op de hygiëne en het bewaren van het product
● Kennis van de wetgeving met betrekking tot verplichte aanduidingen van goederen etiketteringen van voorverpakte voedingsmiddelen, maten en gewichten
● Kennis van verkooptechnieken
● Kennis van allergenen*
● Kennis van wettelijke reglementering in verband met vervoer van voedingswaren
● Kennis van recente ontwikkelingen in het vakgebied
● Kennis van coaching van een team
● Grondige kennis van hygiëneregelgeving
● Grondige kennis van de vaktechnologie
* *Allergenen: Voedselallergenen: stoffen die bij mensen die daarvoor gevoelig zijn een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie) van het afweersysteem kunnen veroorzaken

Cognitieve vaardigheden

● Het bewust kunnen omgaan met grondstoffen in relatie tot de kostprijs van de producten Het kunnen respecteren van regelgeving van hygiëne en voedselveiligheid
● Het kunnen respecteren en controleren van de kwaliteitseisen
● Het kunnen plannen van het werk
● Het kunnen samenstellen van recepten in functie van de periode van het kalenderjaar
● Het deeg kunnen samenstellen aan de hand van recepten
● Het kunnen bepalen van de temperatuur en de hoeveelheid samen te voegen grondstoffen
● Het kunnen controleren en opvolgen van het bakproces, de gisting en het rijzen van het deeg
● Het evenwichtig kunnen schikken van producten in de verkoopruimte
● Het kunnen informeren van klanten over de samenstelling, bereidingswijze en bewaarwijze van producten
● Het kunnen registreren en opvolgen van de voorraad en het verbruik van producten
● Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied
● Het kunnen werken met verschillende oventypes

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen inschatten van de vraag van de klant en het samenstellen van het assortiment volgens het seizoen/ de periode van het kalenderjaar
● Het kunnen rekening houden met condities om goederen op te slaan, rekening houdend met FIFO- en FEFO-principe
● Het kunnen aanpassen van recepten
● Het kunnen naleven van kwaliteitseisen
● Het kunnen voorkomen van broodfouten en andere bereidingsfouten
● Het kunnen aanpassen van de bereidingswijze aan de omgevingsfactoren : warmte, vochtigheid, ….
● Het kunnen bijsturen van de planning en de productie
● Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen
● Het gepast kunnen reageren bij technische problemen

Motorische vaardigheden

● Het kunnen klaar zetten van het materiaal en materieel
● Het kunnen bepalen en klaar zetten van de hoeveelheid grondstoffen
● Het kunnen bereiden van halffabricaten, vullingen, crèmes en garneringen
● Het kunnen bereiden van gistdegen volgens diverse technieken
● Het kunnen toepassen van de verschillende kneedwijzen
● Het kunnen afwegen van het deeg
● Het kunnen verdelen, opbollen en lang maken van het deeg
● Het kunnen d

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4