• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bachelor of Theology

Bachelor of Theology

Course Information

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av teologi, men är också en del av yrkesutbildningen för präster och religionslärare.Utbildningen inleds med Baskurs i teologi, 60 hp, vars 5 delkurser representerar teologins olika ämnesområden. Programmet fortsätter därefter med ett fritt val av påbyggnads- och fördjupningskurser om 15 hp på C-nivå. Dessa ska omfatta minst tre kurser från skilda teologiska ämnesområden.Ett område utgör huvudämne, som omfattar 60 hp och inkluderar en avslutande C-uppsats som också är examensarbete.Den som vill bli lärare i religionskunskap kan fortsätta sina studier vid bl a Lärarhögskolan i Stockholm eller Södertörns högskola.Kandidatprogrammet är studiemedelsberättigad. OBS Läser du teologi som fristående kurser får du inga studiemedel.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Ersta Sköndal University College
Provider Type: 
private
Provider Contact Info: 

11189 100 61 STOCKHOLM, info@esh.se, http://www.esh.se/