• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bachelor of Science Programme in Pharmacy

Bachelor of Science Programme in Pharmacy

Course Information

Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden? Som receptarie jobbar du med informationsverksamhet och rådgivning kring läkemedel och deras användning. Du har kunskap inom kemi, biovetenskap, farmaci och förstår hur läkemedel påverkar människokroppen. Det är du som förklarar för patienten varför vissa läkemedel ger bättre effekt. Receptarieprogrammet vid Uppsala universitet ger dig även insikt i etiska aspekter och olika samhällsfrågor, som till exempel den ökade användningen av antibiotika.

Inom farmaceutisk kemi lär du dig grunderna för uppfinning av nya läkemedel samt den kemiska bakgrunden till varför ett läkemedel påverkar dig på ett visst sätt och vad som händer i kroppen.

Inom farmaceutisk biovetenskap studerar du läkemedels verkningsmekanismer, effekter och toxiska (giftiga) effekter. Du lär dig om olika organs funktioner och även om säkerhetsvärdering i läkemedelsanvändningen.

Farmaci är läran om läkemedlens beredning, egenskaper och användning och är ett av huvudområdena för farmaceuter (receptarier och apotekare).

Receptarieprogrammet leder till en receptarieexamen. Efter examen kan du ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som receptarie inom apoteksväsendet. Som legitimerad receptarie är du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Karriär: Receptarieexamen förbereder dig för information och rådgivning kring läkemedel samt arbetsledande verksamhet inom apoteksväsendet.

Ort: Uppsala
Starttermin: höst och vår

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-01-21

Provider Information

Provider Name: 
Uppsala University
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Box 256 751 05 Uppsala, studentservice@uu.se, http://www.uu.se