• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Bachelor of Science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Qualification Information

1. Inzicht hebben in de basiswetenschappen (natuur- en biomedische wetenschappen, humane wetenschappen,) met als toepassingsdomein de menselijke beweging en de mens in beweging.
2. Inzicht hebben in de bouw, ontwikkeling en het functioneren van het menselijk lichaam en van het menselijk lichaam in beweging.
3. Kennis hebben van de oorzaken, klinische verschijnselen en preventie van bewegingsgerelateerde gezondheidsproblemen en blessures.
4. Inzicht hebben in de lichamelijke eigenschappen, de fysieke belastbaarheid en de motorische competenties bij verschillende leeftijdsgroepen.
5. Kennis hebben van de historiek, structuur en werking van het sportlandschap en de bewegingscultuur.
6. Competentie tonen in een breed gamma van bewegingsactiviteiten en deze generaliseren naar aanverwante bewegingsactiviteiten.
7. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en deze toepassen in een
onderzoekscontext in het domein van de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen.
8. Op een duidelijke en gestructureerde wijze mondeling en schriftelijk rapporteren aan
vakgenoten in het domein van de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.
9. Begeleiden van de gezonde, bewegende mens aan de hand van wetenschappelijk
verantwoorde begeleidings- en/of trainingsschema’s.
10. Bewegingscompetenties aanleren aan derden in een veilige, didactisch verantwoorde
setting gebaseerd op de integratie van de basis- en de bewegingswetenschappen.
11. In staat zijn om samenwerkend te leren en leiding te geven in een afgebakende
bewegingsdidactische context.
12. Vanuit een professionele en integere ingesteldheid individuele en collectieve
opdrachten realiseren in het domein van de lichamelijke opvoeding en de
bewegingswetenschappen.
13. Op basis van actuele (inter)nationale wetenschappelijke informatie én inzichten in het
domein van de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen kritisch
reflecteren over de eigen kennis, vaardigheden en attitude.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6