• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen

Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen

Qualification Information

1. Kennis in de basiswetenschappen aanwenden in een biomedische context, met name wat betreft het verwerven van inzicht in de processen betrokken bij het functioneren van het menselijk lichaam in normale en in ziekteomstandigheden.
2. Kennis hebben van en inzicht in de moleculaire mechanismes en hun interacties in het menselijk lichaam als systeem.
3. Schriftelijk en mondeling onderzoeksresultaten communiceren aan vakgenoten volgens de gangbare wetenschappelijke criteria.
4. Op basis van theoretische kennis en literatuuronderzoek eenvoudige hypotheses formuleren betreffende de ontstaans - en werkingsmechanismen van ziektebeelden.
5. Zelfstandig specifieke (Engelstalige) gegevens uit medisch-wetenschappelijke literatuur verzamelen en kritisch interpreteren in functie van het oplossen van een eenvoudige onderzoeksvraag.
6. Relevante biomedische onderzoeksmethoden - en technieken selecteren als basis voor het opstellen van een eenvoudig onderzoeksprotocol.
7. Kunnen reflecteren over de wisselwerking tussen biomedisch onderzoek en samenleving.
8. Blijk geven van een integere en kritische onderzoekshouding.
9. In staat zijn om een binnen een team te functioneren.
10. Basislaboratoriumtechnieken en vaardigheden onder beperkte begeleiding kunnen toepassen; kennis hebben van relevante veiligheidsaspecten in het laboratorium; inzicht hebben in de toepasbaarheid van technieken in de context van de onderliggende onderzoeksvraag.
11. Blijk geven van een ingesteldheid tot levenslang leren binnen het domein van de biomedische wetenschappen.
12. Aandacht hebben voor de internationale dimensie van het vakgebied.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6