• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in media en entertainment business

Bachelor in media en entertainment business

Qualification Information

1. De professionele bachelor (PBA) Media en Entertainment Business (MEB) heeft een grondige kennis van concept, product en bedrijfsontwikkeling en houdt deze, vanuit een bewustzijn van complexiteit binnen een snel evoluerende sector, up-to-date. Hij speelt op ondernemende en proactieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen.
2. De PBA MEB kan, binnen het brede spectrum aan mediaproducten en –diensten,
kwalitatieve media- en entertainmentconcepten vormgeven en ontwikkelen, rekening houdend met verschillende factoren, waaronder een doelgroeponderzoek en het gebruik van nieuwe (digitale) technologieën.
3. De PBA MEB beheerst de technische basisvaardigheden voor een mediaproductie.
4. De PBA MEB kan een (media en entertainment) concept, product of dienst op de markt brengen, gebaseerd op een marktonderzoek.
5. De PBA MEB kan een volledig en haalbaar businessplan voor een mediaproduct ontwikkelen en een financiële analyse maken die voldoet aan bedrijfseconomische basisprincipes en hierover verantwoording afleggen.
6. De PBA MEB neemt een coördinerende functie op in het uitvoeren en opvolgen van projecten en in het managen van contacten met verschillende disciplines en medewerkers. Hij functioneert hierbij op zelfstandige, teamgerichte en ondernemende wijze.
7. De PBA MEB kent de media- en entertainmentsector en wendt zijn kennis aan om doelgericht en strategisch advies te vragen en te geven.
8. De PBA MEB beheerst de voornaamste communicatievormen en –technieken in de sector en gebruikt deze doelgericht en doelgroepgericht, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Engels.
9. De PBA is nieuwsgierig en creatief ingesteld, heeft een attitude van duurzame beroepsontwikkeling, en reflecteert kritisch over het eigen professionele handelen in relatie tot beroepsspecifieke ethische en maatschappelijke vragen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6