• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Mathematics

Bachelor of Mathematics

Qualification Information

Taikomosios matematikos bakalauro kvalifikacija patvirtina asmens įgytą matematinį išsilavinimą: išugdytą abstraktų loginį mąstymą, įgytas matematines kompetencijas, gebėjimą matematikos principus naudoti taikomojoje veikloje. Taikomosios matematikos specialistai geba atskleisti įvairių realių reiškinių savybes, juos analizuoja pasitelkdami tinkamus matematinius modelius ir metodus, analizuoja abstrakčių modelių savybes, matematiškai mąsto, taiko įvairius matematinių teiginių įrodymo būdus, savo veikloje taiko informacines technologijas, geba aiškiai ir suprantamai teikti informaciją, sklandžiai reiškia mintis, etiškai naudojasi informacija, yra kūrybiškos asmenybės, gebančios dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.
Šie aukštos kvalifikacijos specialistai geba analizuoti ir vertinti duomenis, taikyti įvairius jų peržiūros ir apdorojimo algoritmus, juos tobulinti ir kurti naujus technologinius sprendimus. Tai – plačios erudicijos asmenybės, gebančios suprasti ir vertinti situaciją, ieškančios sprendimų ir analizuojančios gautus rezultatus. Taikomosios matematikos specialistų veikla dažniausiai susijusi su keliomis sritimis, todėl gebėjimas transformuoti, taikyti įgytas žinias ir nuolatos mokytis yra vieni iš pagrindinių šios kvalifikacijos bruožų. Parengti specialistai yra matematikos žinovai, turintys supratimą apie matematikos taikymo galimybes įvairiose gyvenimo srityse: finansų sektoriuje, draudimo kompanijų veikloje, elektronikoje, medicinoje, informacinių technologijų, paslaugų sferoje ir pan.
Taikomosios matematikos bakalauro kvalifikacija suteikiama baigus pirmosios pakopos fizinių mokslų srities matematikos krypties taikomosios matematikos šakos universitetines studijas. Asmuo, siekiantis įgyti taikomosios matematikos bakalauro kvalifikaciją, privalo turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
Įgiję taikomosios matematikos bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti įvairiose srityse, reikalaujančiose loginio – analitinio mąstymo. Galimos šios profesijos: matematikas – tyrėjas, aktuaras, intelektinės analizės specialistas, draudimo duomenų, didelių duomenų analitikas – programuotojas, informacinių technologijų specialistas, sudėtingų technologinių, gamtos mokslų, inžinerinių problemų modeliuotojas.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Vilnius Gediminas Technical University

Awarding body contact info: