• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Laws in de rechten

Bachelor of Laws in de rechten

Qualification Information

1. Basiskennis hebben van en inzicht hebben in de grondslagen, de beginselen, de terminologie en structuren van het Belgische, Europese en internationale recht.
2. Basiskennis hebben van en inzicht hebben in historische, filosofische, sociale, economische en politieke factoren die het recht beïnvloeden en vorm geven in de samenleving.
3. Kritisch reflecteren over het recht en over de relatie tussen het recht en de samenleving.
4. Bewust zijn van het dynamische karakter van het recht.
5. Basiskennis hebben van concepten van bepaalde andere rechtssystemen.
6. De bronnen van het recht kennen, vinden, interpreteren en op een academisch- wetenschappelijk verantwoorde wijze aanwenden.
7. Basismethoden van juridisch onderzoek kennen en beheersen.
8. Zelfstandig feiten kwalificeren en de relevante rechtsregels toepassen.
9. Een logische en correcte juridische argumentatie opbouwen, begrijpelijk verwoorden en verdedigen.
10. Een analyse en synthese van casussen en juridische vraagstukken op academisch- wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan vakgenoten en niet- vakgenoten.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6