• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het vastgoed (Makelaardij)

Bachelor in het vastgoed (Makelaardij)

Qualification Information

1. Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande : burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,… en hieromtrent kwalitatief adviseren.
2. Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren. De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
3. Doelgericht advies geven en expertises verrichten, onderbouwd met technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
4. Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
5. Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
6. In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega’s, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, …) indien nodig ook in een internationale context.
7. Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
8. Het beroepsveld kennen, situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden en de respectievelijke deontologische codes respecteren.

Domeinspecifieke leerresultaten van de afstudeerrichting Makelaardij
1. Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
2. Technisch en administratief beheren van de gemene delen van de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, als syndicus.
3. Technisch, administratief en financieel beheren van onroerende goederen of van onroerende rechten als rentmeester.
4. Bouwpromotieprojecten initiëren, promoten, organiseren en opvolgen, vanaf de prospectie, de haalbaarheidsstudie en uitvoering t.e.m. de afrekening.
5. Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen.
6. Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor.
7. Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
8. Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6