• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het vastgoed (Landmeten)

Bachelor in het vastgoed (Landmeten)

Qualification Information

1. Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande : burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht,… en hieromtrent kwalitatief adviseren.
2. Plannen van onroerend goed lezen en interpreteren. De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
3. Doelgericht advies geven en expertises verrichten, onderbouwd met technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
4. Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
5. Stedenbouwkundige inlichtingen verzamelen, analyseren en toepassen in een ruimtelijke context.
6. In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega’s, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, …) indien nodig ook in een internationale context.
7. Onder begeleiding een aan de beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk projectmatig bestuderen en hierop een gestructureerd en gefundeerd antwoord formuleren. Dit omvat het doelgericht relevante gegevens verzamelen, verwerken, interpreteren, rapporteren en presenteren.
8. Het beroepsveld kennen, situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden en de respectievelijke deontologische codes respecteren.

Domeinspecifieke leerresultaten van de afstudeerrichting Landmeten
1. Afpalen van terreinen en opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
2. Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens.
3. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
4. Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten.
5. Uitvoeren van een studie, ontwerpen en uitwerken van de ruimtelijke inrichting, met inbegrip van de sturing van uitvoering met aandacht voor milieu en veiligheid.
6. Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een landmeetbureau.
7. Vlot, gepast en helder communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten in een professionele context.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6