• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Qualification Information

1. Vanuit een bewustzijn van de complexiteit van de snel evoluerende toeristisch-recreatieve sector, volgt de PBA in het toerisme en het recreatiemanagement actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en maatschappelijke trends op de voet.
2. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement verzamelt in een beroepscontext op efficiënte wijze relevante gegevens en verwerkt deze tot bruikbare en toegankelijke informatie voor alle rechthebbenden, gebruik makend van de middelen die in de toeristisch-recreatieve sector gangbaar zijn, met inbegrip van ICT en multimedia.
3. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement beheerst de voornaamste communicatievormen en –technieken en gebruikt deze doel- en doelgroepgericht, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en in minstens 2 vreemde talen.
4. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement draagt vanuit een klantgerichte en dienstverlenende ingesteldheid bij aan de professionaliteit van de organisatie.
5. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement werkt teamgericht in een internationale, interculturele en/of multidisciplinaire beroepsomgeving.
6. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement toont zin voor initiatief en heeft een probleemoplossende ingesteldheid.
7. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement bouwt voortdurend aan zijn netwerk in de toeristisch-recreatieve sector, binnen en buiten de eigen organisatie.
8. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement ontwikkelt inzicht in de visie en managementstrategie van de organisatie en werkt mee aan de implementatie ervan.
9. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement ontwikkelt of vernieuwt met een kritische ingesteldheid toeristisch-recreatieve marktconforme producten.
10. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement heeft een gedegen productkennis en biedt toeristisch-recreatieve producten aan, rekening houdend met de individuele wensen en behoeften van de klant en gebruik makend van de gepaste verkooptechnieken.
11. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement bewaakt voortdurend de kwaliteit van zijn eigen werkuitvoering. Hij reflecteert hierover kritisch en stuurt zo nodig bij.
12. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement werkt methodisch, betrouwbaar en zelfstandig en handelt op basis van beroepsspecifieke inzichten, onderzoeksuitkomsten, ervaringen en bestaande oplossingen.
13. De PBA in het toerisme en het recreatiemanagement reflecteert kritisch over het eigen professioneel handelen in relatie tot ethische en maatschappelijke vragen en duurzaamheidsaspecten.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6