• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het retailmanagement

Bachelor in het retailmanagement

Qualification Information

1. de missie en visie van de winkel kunnen bepalen en kunnen vertalen in een strategisch plan, doelstellingen en acties
2. eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de gemaakte plannen
3. eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de uitvoering van de plannen
4. eindverantwoordelijkheid kunnen dragen voor de resultaten
5. resultaten kunnen evalueren
6. commerciële beslissingen kunnen nemen
7. financieel beleid van een retailorganisatie kunnen voeren
8. logistieke organisatie kunnen beheren
9. personeel kunnen beheren
10. schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren aan de diverse stakeholders
11. relaties kunnen onderhouden met de sociale partners
12. de wetgeving met betrekking tot de activiteiten kunnen toepassen
13. een gezonde en veilige werkomgeving kunnen verzekeren
14. preventiebeleid kunnen voeren om interne en externe fraude te ontdekken en vermijden.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6