• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het industrieel productontwerpen

Bachelor in het industrieel productontwerpen

Qualification Information

1. De pBA IPO wendt creativiteit en ontwerpwetenschappen aan om de verschillende stappen van een integraal ontwerpproject te organiseren, vorm te geven, te realiseren en te integreren, rekening houdend met oude en nieuwe product- en productie eisen om te komen tot materialisatie op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier.
2. De pBA IPO integreert nieuwe en bestaande technologie in zijn ontwerpen en zet het op punt voor (flexibele) productie.
3. De pBA IPO gebruikt tijdens het ontwerpen virtuele tools om computer ondersteund technisch te tekenen, te dimensioneren en te simuleren en dit te koppelen aan productie
4. De pBA IPO kan tijdens het ontwerpen, en in functie van commerciële communicatie, een product schetsend of digitaal exploreren, communiceren, presenteren en technisch documenteren.
5. De pBA IPO kan producten vormgeven en stileren, rekening houdend met de producteisen: functies, human factors en interactie.
6. De pBA IPO stelt de gebruiker centraal en kan de nodige methodieken aanwenden om een product, zijn context en zijn behoefte te onderzoeken en te vertalen in nieuwe producteisen.
7. De pBA IPO werkt projectmatig: Een project uitschrijven, plannen, organiseren, doorlopen en implementeren in samenspraak met alle betrokken partijen.
8. De pBA IPO werkt onderzoekend: De IPO kan probleemoplossend denken, reflecteren, vertalen, (internationale) domeinspecifieke evoluties opvolgen, bundelen en documenteren.
9. De pBA heeft een houding tot levenslang leren door het opvolgen van domeinspecifieke nationale en internationale tendensen, technologische evoluties, bijscholing, zelfstudie en het toepassen ervan in het ontwerpen.
10. De pBA IPO is communicatief en sociaal vaardig om problemen in groep of individueel op te lossen en te communiceren aan specialisten en/of leken binnen een (internationaal) bedrijfsspecifiek kader.
11. De pBA IPO stelt zich participerend op ten opzichte van bedrijf/organisatie en team.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6