• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het energiemanagement

Bachelor in het energiemanagement

Qualification Information

1. Conceptuele analyse. Meewerken aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van een conceptuele analyse met betrekking tot een afgebakend complex energieproject.
2. Conceptkeuze. Op basis van de uitgevoerde conceptuele analyses, een gefundeerde en verantwoorde keuze maken rekening houdende met de gebruikerseisen, bedrijfsobjectieven en realiseerbaarheid.
3. Ontwerp. Zelfstandig ontwerpen en uitwerken van een concept op een multidisciplinaire manier met betrekking tot een eenvoudig energetisch probleem.
4. Installatie. Installeren van multidisciplinaire projectoplossingen. Opstarten van deze installaties conform de opstart- en exploitatievoorwaarden.
5. Exploitatie. Installaties exploiteren en onderhouden om een optimaal energiegebruik van deze installaties te garanderen.
6. Verbetering. Op basis van een analyse van waarnemingen, uitgevoerde metingen en verzamelde data, innoverende en/of creatieve verbeteringsvoorstellen formuleren om het energiegebruik van bestaande installaties te optimaliseren.
7. Energiemanagement. Zelfstandig een integraal energieplan opstellen op basis van onderzoeksresultaten.
8. Energiebeheer. Handelen op een deontologisch verantwoorde wijze binnen het gevoerde energiebeleid (met inbegrip van het inschatten van de maatschappelijke en
juridische implicaties).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6