• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het communicatiemanagement

Bachelor in het communicatiemanagement

Qualification Information

1. Autonoom een communicatieprobleem formuleren en daarrond bestaande informatie opzoeken, kritisch analyseren en gebruiken.
2. Meewerken aan het initiëren, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek rond communicatoren, kanalen, boodschappen of ontvangers, vertrekkend van een afgebakende opdracht en hierover rapporteren aan vakgenoten en leken.
3. Zelfstandig een geïntegreerd communicatieplan voor profit en social profit, private en overheidsorganisaties uitwerken en realiseren op basis van de bekomen onderzoeksresultaten. Dit omvat het benoemen en indelen van doelstellingen en doel-/publieksgroepen, het uitwerken van een strategie en het kiezen en creatief realiseren van gepaste communicatiemiddelen. De impact van concrete acties evalueren.
4. Communicatie van, binnen en rond organisaties opzoeken, analyseren en synthetiseren met het oog op communicatieadvies
5. Informatieve en persuasieve boodschappen creëren voor zowel interne als externe communicatiemedia.
6. Zich correct uitdrukken in het Nederlands, creatief met de Nederlandse taal omgaan.
Vlot en doelgroepgericht communiceren en presenteren in meerdere talen, zowel mondeling als schriftelijk
7. Communicatieprojecten efficiënt en effectief zelfstandig organiseren. Externe toeleveranciers en medewerkers briefen en aansturen. Communicatieprojecten accuraat
en met de nodige zorg administratief en budgettair opvolgen.
8. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden.
9. Op vlak van audiovisuele media en multimedia de basistechnieken toepassen, materialen aanwenden en voor complexere taken efficiënt met specialisten
samenwerken.
10. Efficiënt functioneren als lid van een (multidisciplinair) team en zicht hebben op de Eigen rol, binnen de organisatie en in een brede maatschappelijke en internationale context.
11. Het belang van maatschappelijke en juridische implicaties van communicatievormen en - uitingen inschatten en deontologisch verantwoord handelen.
12. De persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op het terrein van het snel evoluerende
communicatielandschap. Nieuwe trends inzake communicatiemanagement op de voet volgen.
13. Actief bijdragen tot de kwaliteitszorg van de organisatie door communicatieproblemen flexibel, creatief, nauwkeurig en met een kritische ingesteldheid innovatief op te lossen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6