• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Finance

Bachelor of Finance

Qualification Information

Kvalifikacija reikalinga finansų, apskaitos, bankininkystės, investicijų valdymo, audito specialistams, dirbantiems verslo įmonėse, valstybinėse organizacijose, finansų konsultacinėse bendrovėse, audito kompanijose. Programą baigęs specialistas turi gebėti priimti finansų sprendimus įmonėse ir organizacijos bei atlikti finansų funkcijas, pradedant nuo esminių reikalavimų finansų apskaitai, baigiant sofistikuotais metodais ir finansų principų taikymo atvejais, kai konsoliduojama įmonių grupės finansinė atskaitomybė, priimami sudėtingi investicinių projektų, investicinių portfelių ir finansinių rizikų valdymo sprendimai, analizuojama finansų rinkų veikla. Taip pat jis turi gebėti įvertinti priimamų finansinių sprendimų padarinius lygiagrečioms įmonės veiklos sritims - rinkodarai, kokybei, personalo valdymui, socialinei atsakomybei ir pan. Programą baigęs specialistas turi žinoti ekonomikos teorijas, finansų apskaitos ir finansų valdymo principus, finansų rinkų, institucijų veiklą, valstybės ir asmeninių finansų valdymo principus, investicinių sprendimų priėmimo principus, anglų kalbą, informacinių technologijų versle taikymo ypatumus. Programą baigęs specialistas turi būti išugdęs loginį mąstymą, bendravimo ir komunikacijos (raštu ir žodžiu) gebėjimus, darbo kultūriškai vienalytėje ir tarpkultūrinėje komandoje gebėjimus, informacijos paieškos, atrankos, analizės gebėjimus, informacinių technologijų naudojimo gebėjimus. Kvalifikacija įgyjama universitetuose. Minimalus būtinas išsilavinimas stojančiajam - vidurinis. Paklausa finansų specialistams yra nuolatinė, kadangi daugumai įmonių apskaitos ir audito funkcijos yra privalomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat dauguma įmonių samdo finansininkus dėl finansinių sprendimų svarbos organizacijai, net jei pareigybė neprivaloma pagal įstatymus. Baigę šią programą gali dirbti apskaitos, finansų, bankininkystės, audito, investicijų valdymo specialistais įmonėse ir organizacijose.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilnius University - "ISM University of Management and Economics", JSC - Vytautas Magnus University - Siauliai University - Vilnius Gediminas Technical University - Mykolas Romeris University - Kaunas University of Technology

NQF Level: 
6