• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

Qualification Information

1. De bachelor kent de belangrijkste basisbegrippen en theorieën binnen de disciplines van sociologie en economie en kan deze duiden vanuit een wetenschappelijk multidisciplinair perspectief.
2. De bachelor heeft kennis van institutionele raamwerken en maatschappelijke structuren.
3. De bachelor heeft een basiskennis van aanpalende menswetenschappelijke disciplines.
4. De bachelor kan concepten en inzichten uit de economie en sociologie vergelijken, integreren en synthetiseren vanuit een interdisciplinair perspectief.
5. De bachelor is in staat om de wetenschappelijke kennis, in het bijzonder van economie en sociologie, te verwerken in een beleidsgerichte context.
6. De bachelor kan adequate onderzoeksmethoden en technieken toepassen om beleidsvraagstukken te analyseren.
7. De bachelor kan op basis van zijn methodologische vorming wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek begrijpen en onder begeleiding zelf onderzoek uitvoeren.
8. De bachelor beschikt over een aantal belangrijke academische vaardigheden zoals logisch redeneren, analytisch denken, argumenteren, het kritisch kunnen omgaan met een veelheid aan traditionele en moderne (inter)nationale bronnen.
9. De bachelor beschikt over vaardigheden om zowel schriftelijk als mondeling te kunnen communiceren over (bedrijfs)economische en maatschappelijk relevante onderwerpen.
10.De bachelor beschikt over de nodige vaardigheden om vlot met anderen te kunnen samenwerken.
11.De bachelor stelt zich open en tolerant op ten opzichte van verscheidene overtuigingen en beschikt over een maatschappelijk en ethisch verantwoordelijkheidsbesef.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6