• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de ouderencoaching

Bachelor in de ouderencoaching

Qualification Information

De houder van een Bachelor in de ouderencoaching
– geeft neutraal en sociaal advies;
– ondersteunt ouderen in beslissingsprocessen;
– zorgt voor inspraak van ouderen en doet aan beleidssignalering;
– realiseert kansen tot participatie en maatschappelijk engagement van ouderen in de
samenleving;
– werkt mee aan een positieve beeldvorming over ouderen;
– doet aan belangenbehartiging;
– kan functioneren in een internationale en interculturele omgeving.
Deze eindtermen worden verder geconcretiseerd in zes competenties: coachen, belangen
behartigen, adviseren, gesprekspartner zijn, activeren en functioneren in een internationale
en interculturele omgeving.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6