• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de milieuzorg

Bachelor in de milieuzorg

Qualification Information

1. De PBA milieuzorg wendt theoretische inzichten, vakliteratuur en zijn praktische opleiding aan voor het uitvoeren van zijn functie als milieudeskundige.
2. De PBA milieuzorg voert methoden en technieken voor water-, bodem- en luchtanalyse deskundig uit op basis van ruime laboratorium- en technische vaardigheden.
3. De PBA milieuzorg bereidt onderzoek naar verontreinigings- en verstoringssituaties voor en voert dit uit. Hij ontwikkelt hierbij onderzoeksattituden: verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid, kritische ingesteldheid, accuraatheid, flexibiliteit, empathisch vermogen, …
4. De PBA milieuzorg verwerkt milieugerelateerde meetgegevens op een kritische, correcte en statistisch onderbouwde manier.
5. De PBA milieuzorg rapporteert helder en correct zijn bevindingen en communiceert adequaat, zowel met leken als met specialisten. Hij hanteert correcte wetenschappelijke en discipline-eigen terminologie zowel in het Nederlands als in het Engels.
6. De PBA milieuzorg neemt medeverantwoordelijkheid op voor het bepalen en behalen van de doelstellingen van het team en analyseert kritisch het eigen handelen.
7. De PBA milieuzorg volgt het gevoerde beleid inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling op (zowel nationaal als internationaal), heeft inzicht in actuele uitdagingen en anticipeert hierop binnen zijn organisatie.
8. De PBA milieuzorg volgt het (internationaal) maatschappelijk gebeuren op. Hij helpt als teamlid oplossingen zoeken om menselijke, ecologische en economische belangen met elkaar te verzoenen
9. De PBA milieuzorg gaat, aangestuurd door een projectleider of coördinator, gestructureerd op zoek naar verklaringen voor mechanismen die aan de basis liggen van milieuverontreiniging, verstoring en achteruitgang van biodiversiteit en het uitputten van natuurlijke rijkdommen.
10. De PBA milieuzorg participeert aan initiatieven van integrale milieuzorg binnen organisaties en aan (kwaliteits- of milieu)controles. Hij kan milieu-audits voorbereiden en mee uitvoeren.
11. De PBA milieuzorg werkt in lijn met de actuele milieuwetgeving en waakt over de naleving ervan.
12. De PBA milieuzorg gaat actief op zoek naar vorming. Hij gebruikt o.a. deze contactmomenten om als milieudeskundige een professioneel netwerk op te bouwen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6