• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de elektromechanica

Bachelor in de elektromechanica

Qualification Information

1. Door zijn grondige vakkennis van elektrische en mechanische technologieën heeft de PBA EM inzicht in hoe elektrische en mechanische onderdelen elkaar beïnvloeden in producten, diensten en systemen en kan hij deze op elkaar afstemmen.
2. De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.
3. De PBA EM werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.
4. De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.
5. De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.
6. De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.
7. De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.
8. De PBA EM organiseert pro-actief zijn werkzaamheden op een planmatige en autonome wijze in functie van randvoorwaarden en prioriteiten, met zin voor ondernemen en aandacht voor deskundigheidsontwikkeling.
9. De PBA EM communiceert doeltreffend over elektromechanische producten en ontwerpen, in een internationale context, in het Nederlands en minstens één andere taal.
10. De PBA EM werkt constructief samen in een team en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor het bepalen en bereiken van het groepsresultaat.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6