• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de digital arts en entertainment

Bachelor in de digital arts en entertainment

Qualification Information

Algemene leerresultaten (voor alle bachelors DAE):
1. Een grondige kennis bezitten van het volledige productieproces van een professionele 3D-applicatie. De eigen opdracht in dit proces kunnen situeren;
2. Een productieplanning opmaken, rekening houdend met budget en middelen.
3. Op een teamgerichte en probleemoplossende wijze functioneren in een complexe, multimediale en internationale context, onder andere in het zicht van deadlines.
4. Een houding van permanente kennisontwikkeling en nieuwsgierigheid verwerven met betrekking tot domeinspecifieke evoluties.
5. Verzamelen, analyseren en interpreteren van (internationaal) bronnenmateriaal in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek.
6. Verworven expertises en vaardigheden op gepaste wijze inzetten in het uitwerken van projecten. In deze context blijk geven van een (zelf)kritische houding tegenover eigen werk en dat van anderen.
7 Inzicht verwerven in de beoogde (internationale) arbeidsmarkt en zich hier binnen profileren aan de hand van een eigen portfolio.

Leerresultaten specifiek voor major Game Development:
8. Complexe interactieve 3D-toepassingen ontwikkelen;
9. Op een efficiënte wijze professionele grafische content voor een interactieve 3D- applicatie ontwikkelen, conform de richtlijnen en kwaliteitseisen omschreven in een productieplanning en conform de technische restricties van real-time applicaties;
10. Een performant technologisch platform uitwerken voor een interactieve 3D-applicatie, al dan niet vertrekkende vanuit een bestaande game-engine.

Leerresultaten specifiek voor major 3D arts:
11. Een consistente grafische stijl uitwerken en realiseren voor een professionele 3D- applicatie;
12. Op een creatieve manier ontwerpen en realiseren, zowel voor interactieve als niet interactieve 3D-applicaties;
13. Een verstaanbare en visueel aantrekkelijke boodschap naar een specifiek doelpubliek communiceren, binnen de context van een (complexe) 3D applicatie.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6