• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in bio-informatica

Bachelor in bio-informatica

Qualification Information

LR1 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica verduidelijkt en lost een gegeven biologisch probleem autonoom op door een relevante programmeertaal te selecteren en die efficiënt toe te passen om een eigen programma te ontwikkelen.
LR2 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica past autonoom bestaande programma’s en datastructuren aan volgens de in het werkveld verwachte programmeervaardigheden zodat die bijdragen tot een verbetering van de toepassingsmogelijkheden.
LR3 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica beheert, verwerkt en bevraagt biologisch complexe data op een gebruiksvriendelijke manier door gebruik te maken van bestaande of nog te ontwikkelen nieuwe databank- of softwarestructuren
LR4 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica volgt actief de huidige ontwikkelingen in het werkveld van de bio-informatica op met inbegrip van ethische kenmerken van de materie om voor een gegeven biologische probleemstelling oplossingen te formuleren.
LR5 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica kiest, afhankelijk van het gegeven
biologisch probleem, de relevante software en gebruikt deze efficiënt tot
verduidelijking en oplossing van het gegeven biologisch probleem.
LR6 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica ontwikkelt autonoom een
multidisciplinair perspectief op bio-informatica dat biologische en computationele
vaardigheden samenbrengt tot praktische toepassingen binnen een authentieke
context.
LR7 De bachelor-na-bachelor in de bio-informatica rapporteert helder en correct over
onderzoeksgegevens en analyseresultaten, met de gepaste vakterminologie. Hij/zij
werkt constructief, respectvol en teamgericht samen binnen een intra- en
interprofessionele context.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6