• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Arts Oosterse studies (in de taal- en regiostudies - Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie)

Bachelor of Arts Oosterse studies (in de taal- en regiostudies - Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie)

Qualification Information

Opmerking:
De voorgestelde leerresultaten vormen een geïntegreerd geheel dat van toepassing is op de ‘familie’ van de Oosterse Studies: onder deze noemer bevinden zich verschillende opleidingen die een taalgebonden focus op een Oosterse cultuur en samenleving gemeen hebben, met inbegrip van zowel op levende als klassieke talen: Oude Nabije Oosten, Arabistiek en Islamkunde, Sinologie, Japanologie en Indologie.
1. Intermediaire mondelinge en/of schriftelijke vaardigheden bezitten van de bestudeerde taal aangepast aan doel, publiek en medium. a. luisteren, lezen, spreken, schrijven en begrijpen: voor levende talen b. lezen en begrijpen: voor klassieke talen c. werken met hulpmiddelen ter ondersteuning van a. en b.
2. Een brede kennis bezitten van de geschiedenis, cultuur en maatschappij van de bestudeerde regio.
3. Een geïntegreerde kennis bezitten van de bestudeerde taal in interactie met de historische, culturele en maatschappelijke context.
4. Kennis hebben van en begeleid kunnen toepassen van de verschillende stappen van wetenschappelijk onderzoek : a. gangbare onderzoeksmethodes binnen het vakgebied identificeren, kritisch evalueren en onzekerheden en beperkingen plaatsen. b. een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze met (internationale) bronnen omgaan. c. Werken met bronnen in de bestudeerde taal (talen). d. De nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. e. Kennis van en inzicht in de verwante en ondersteunende disciplines aanwenden in de studie van de bestudeerde taal en regio.
5. Onder begeleiding onderzoek verrichten dat resulteert in een wetenschappelijk onderbouwd antwoord op een onderzoeksvraag.
6. Onder begeleiding op wetenschappelijk verantwoorde wijze rapporteren aan studiegenoten en begeleiders.
7. Kennis en vaardigheden kritisch situeren in een bredere maatschappelijke context, in een perspectief van diversiteit.
8. Individueel en/of in groep een kritische persoonlijke en/of gemeenschappelijke positiebepaling ontwikkelen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6