• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Arts in de beeldende kunsten

Bachelor of Arts in de beeldende kunsten

Qualification Information

1. Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een
persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen
en/of te realiseren.
2. Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm,
handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
3.Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele,
artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de
artistieke praxis.
4.Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
5. In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en
reflecterende houding.
6. Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en
op geëigende wijze communiceren ten aanzien van een kritisch publiek.
7. Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6