• EQF Home Page Icon

Qualification: Baby-sitter and Nanny (English)

Baby-sitter and Nanny (English)

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához.

Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák

Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteket illetően bizonyítják, hogy

- megfelelő szintű angol nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;

- ismerik az angolszász kultúrát;

- angol nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás;

- ismerik az adott korosztály nevelés során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket;

- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén;

- képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni;

- segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését;

- folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat.


Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak:

- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekek valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni;

- korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket;

- a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére, étkezések megtervezésére és elkészítésére, feladataik közé tartozik a mosás, a ruhák rendben tartása, játékok szervezése, kirándulások, magatartás- és intelligenciafejlesztés, nyelvi játékok és közlekedés, a gyermek körüli háztartási munkák.

Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során a szakmai attidűdök és magatartás terén rendelkeznek

- a gyermekek szeretetéhez szükséges érzékenységgel;

- a megfelelő felügyelethez szükséges, a gyermek fizikai, lelki és értelmi fejlődéséhez igazított magas szintű szaktudással, felelősségtudattal;

- hozzá tudnak járulni a gyermek fejlődéséhez;

- ismerik a gyermekgondozás alapjait;

- tisztában vannak a különböző korú gyermekek igényeivel;

- kezelni tudják a vészhelyzeteket;

- kommunikálni tudnak a gyermekekkel és a szülőkkel;

- alkalmazkodni tudnak a család életviteléhez;

- rendelkeznek az európai uniós identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel, jártasságokkal;

- rendelkeznek a permanens, szakirányú művelődés igényével és képességével;

- rendelkeznek az egyetemes emberi és nemzeti, illetve európai uniós értékek, az erkölcsi normák tiszteletével;

- tisztelik és támogatják a családi nevelés elveit.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education