• EQF Home Page Icon

Qualification: bűnmegelőzési szervező

bűnmegelőzési szervező

Qualification Information

A képzés célja

A gazdaság és a társadalom különböző területein dolgozó, felsőfokú végzettségű szakemberek felkészítése a bűnmegelőzési feladatokra.

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők:

betekintést nyernek a rendészet és a bűnmegelőzés területén érvényesülő nemzetközi tendenciákba, a rendészet nemzetközi együttműködési formáiba és eljárásaiba;

megismerik a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszerét, jogi szabályozását, állami-közigazgatási kontextusát, társadalmi beágyazottságát, a rendészeti tevékenység kontroll-mechanizmusát, a rendészet közösségi modelljét;

képet kapnak a helyi érdekeket sértő vagy veszélyeztető cselekményekről, azok felismerési lehetőségeiről;

képessé válnak a megelőzést szolgáló új módszerek, eljárások kidolgozására;

képessé válnak a közrendvédelmi prevenciós programok kimunkálására és megvalósítására;

képessé válnak a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tervezési és szervezési feladatok megoldására és a végrehajtás irányítására.

 

Személyes adottságok, készségek:

önálló szakmai álláspont kialakításának képessége;

kritikai attitűd;

nyitottság az új tudományos eredmények, illetve a társadalom új jelenségei iránt;

idegennyelvtudás;

jó kommunikációs képességek;

kreativitás;

rugalmasság;

empátia, különösen a társadalmi kisebbségek felé;

elkötelezettség és igény a minőségi munkára;

probléma-centrikus látásmód;

problémamegoldó gondolkodás;

kezdeményezés;

személyes felelősségvállalás;

döntéshozatal;

alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre;

alkalmasság szakmai gyakorlat után a vezetői feladatok ellátására.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakon végzettek alkalmasak:

bűnmegelőzési elméleti ismeretek professzionális szintű alkalmazására;

bűnmegelőzési feladatok megtervezésére, irányítására, kivitelezésére;

bűnmegelőzéssel kapcsolatos kutatások tervezésére, irányítására és szervezésére;

kutatási eredmények interpretálására, illetve a szakmai tudás nyilvánosság előtti szakszerű megjelenítésére;

rendészeti bűnmegelőzési szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére;

bűnmegelőzési stratégia és bűnmegelőzési programok kidolgozására;

bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázatírásra;

irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására;

konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási technikákra;

 kommunikációs és együttműködési attitűdre.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Nemzeti Közszolgálati Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education