• EQF Home Page Icon

Qualification: ... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)-közgazdász (főiskolai)

... (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel)-közgazdász (főiskolai)

Qualification Information

A képzés célja: módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberek képzése, akik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat, piaci intézményi kereteket stb. is ismerik és tudják kezelni.

A szakon végzett hallgató ismeri:
   * a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
   * a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,
   * a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,
   * gyakorlati menedzsment módszereket,
   * a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,
   * az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,
   * a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
   * a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
   * az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,
   * a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,
   * az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

A szakon végzett hallgató alkalmas:
   * a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk (rosszul strukturált problémák) mellett is megbízható eligazodásra,
   * szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
   * az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,
   * a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
   * a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
   * a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
   * a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,
   * a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre,
   * irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
   * modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
   * stratégiai gondolkodásmód,
   * önálló munkavégzésre való alkalmasság,
   * kreativitás és rugalmasság,
   * szervezői képességek, jó probléma felismerő készség,
   * kiváló problémamegoldó készség,
   * magas szintű stratégiai gondolkodás és ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek,
   * kiváló kommunikációs készség,
   * információ feldolgozási képesség,
   * a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
   * igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,
   * igény az élethosszig tartó tanulásra,
   * alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

Elhelyezkedési lehetőségek:
   * vállalkozások, vállalatok, multifunkcionális cégek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltése,
   * tanácsadó munkakörök betöltése,
   * projektvezetői munkakörök betöltése,
   * önálló vállalkozói tevékenység ellátása.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education