• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Avtoservisni tehnik

Avtoservisni tehnik

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
kontrolo delovanja različnih pogonskih motorjev z uporabo diagnostičnih naprav;
sistematično iskanje in lokaliziranje napak oziroma okvar ter metodičnih postavitev diagnoze o stanju vozil z uporabo merilnih orodij in naprav;
testiranje vozil, nastavitve po tehničnih podatkih proizvajalcev in odpravljanje motenj v delovanju motorjev;
rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje servisne dokumentacije;
preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
vzdrževanje in servisiranje mehanskih, pnevmatskih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemov, naprav in sklopov;
kontrolo in presojo stopnje obrabe in uporabnosti delov ob upoštevanju optimalnega delovanja ter izbiro postopkov oziroma tehnologije popravila;
načrtovanje ekonomsko upravičenih posegov na vozilu, pripravo kalkulacij in izračun stroškov popravil ali posegov na vozilih;
vgrajevanje, vzdrževanje in popravila udobnostnih, varnostnih in informacijskih sistemov ter dodatne opreme vozil;
svetovanje stranki pri izbiri ali nakupu vozil ter obrazložitve potrebnih izvedb popravil in vzdrževanja vozil;
ocenitev obsega in vrste poškodb vozil in lokaliziranje ter odpravo napak;
izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V program poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja oziroma njemu ustrezen program po prejšnjih predpisih oziroma je pridobil ustrezni naziv srednje poklicne izobrazbe, hkrati pa izpolnjuje tudi navedene pogoje.

Avtoservisni tehnik: pridobljen eden izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe s področja:
a) avtoservisne dejavnosti: avtoserviser, avtokaroserist, avtomehanik, avtoklepar, avtoličar, mehanik kmetijskih in delovnih strojev oziroma kmetijski mehanik;
b) strojništva, elektrotehnike in računalništva: finomehanik, inštalater strojnih instalacij, klepar-krovec, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik operater ali računalnikar in najmanj triletne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@siclj.si
Spletni naslov: https://www.siclj.si/
Telefon: (+386) 01 280 53 00

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ptujska ulica 6
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija