• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Avtoserviser

Avtoserviser

Course Information

S končanim programom si usposobljen/a za:
postavljanje diagnoze o stanju pnevmatik in platišč z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
vzdrževanje in popravilo pnevmatik ter platišč na način, ki zagotavlja varno uporabo vozila;
svetovanje strankam v zvezi z nakupom in vzdrževanjem pnevmatik in platišč ter popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu;
postavljanje standardne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov;
vzdrževanje, popravila in nastavitve mehaničnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
vzdrževanje, popravila in nastavitve električnih in elektronskih sistemov, naprav ter napeljav na vozilih;
vzdrževanje, popravila in nastavitve pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in sklopov na vozilih;
uporabo merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev, ki se uporabljajo pri servisiranju in popravilih vozil;
uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov in navodil proizvajalcev;
sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki in strankami ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja;
presojo o racionalni rabi energije, izrabi virov energije in ravnanju z odpadki;
izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu, varovanje okolja, požarno varnost in preprečevanje nezgod;
uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi.

V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

3 leta

Start Date: 
01.09.
Access requirements: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Credits: 

180 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Srednja tehniška šola Koper
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@sts.si
Spletni naslov: http://www.sts.si
Telefon: (+386) 05 662 52 60

Course Locations

Reference Data

Course address:

Izolska vrata 2
6000, Koper - Capodistria

Course location information:

Slovenija