• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Avoimen väylä, Sosionomi (AMK)

Avoimen väylä, Sosionomi (AMK)

Course Information

Katso sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma SA-2015.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Vaasan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
Provider Contact Info: 

hakijapalvelut@vamk.fi
020 693 323
Raastuvankatu 33, 65100, VAASA

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sosionomi (AMK)
Qualification awarded description:

Sosiaalialan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa sosiaalialan asiantuntijoita, joiden tehtävänä on asiakkaan elämänhallintataitojen tukeminen, ennaltaehkäisevä työ, yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen, sosiaalinen kasvatustyö, projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi, yksilö- ja ryhmäohjaus.

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia asiakkaiden arjessa, työelämässä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa eteen tulevissa muuttuvissa tilanteissa joustavasti. Sosionomin tehtävänä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpito, ennaltaehkäisevä työ sekä sosiaalinen kasvatustyö. Työlle on ominaista yksilö- ja ryhmäohjauksen ohella yhteisötyö sekä projekti-, järjestö- ja vapaaehtoistyön ohjaaminen ja organisointi. Yksikön toimiva kansainvälinen yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden opintojen suorittamiseen ulkomailla.

Sosionomi

  • on myötäelävä, innovatiivinen, joustava, motivoitunut, yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen
  • omaa vahvat vuorovaikutustaidot, osaa kuunnella
  • hahmottaa kokonaisuuksia ja osaa tehdä johtopäätöksiä sekä kyseenalaistaa vallitsevia oppeja ja työtapoja
  • voi toimia muun muassa huoltolaitoksen ja palvelukodin johtajana, koulukuraattorina, kehitysvammaistenohjaajana, sosiaaliohjaajana, kotipalvelun ohjaajana, kuntoutusohjaajana sekä lastentarhanopettajana

Course Locations

Reference Data

Course address:

Raastuvankatu 33, 65100, VAASA