• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Avoimen väylä, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Avoimen väylä, Agrologi (AMK), päivätoteutus, Rovaniemi

Course Information

Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit ovat opiskelijan ammatillisen oppimisen perusta. Agrologin ydinosaamista on:

• Pohjoisen ekosysteemin osaaminen
o Opiskelija tuntee ja ymmärtää pohjoisen ekosysteemin rakenteen ja toiminnan
• Biotalouden toimintaympäristön osaaminen
o Opiskelija tuntee biotalouden rakenteen ja toiminnan sekä kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön
• Kestävän, pohjoisen eläintuotannon osaaminen
o Opiskelija osaa kestävän pohjoisen eläintuotannon (nauta, poro, lammas) tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat
• Kestävän, pohjoisen kasvituotannon osaaminen
o Opiskelija osaa kestävän, pohjoisen viljeltävän ja luonnonkasvituotannon tuotannolliset ja taloudelliset lähtökohdat
• Luonnonvarojen kestävän monikäytön osaaminen
o Opiskelija tuntee pohjoisen luonnonvarojen monialaisen, kestävän käytön mahdollisuudet sekä käytön ohjauksen menettelyt ja normit.
• Luonnonvaratiedon osaaminen
o Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja käyttää luonnonvaratietoja.
• Maaseudun monialaisen liiketoiminnan osaaminen
o Opiskelija osaa soveltaa liiketoiminnan osaamista maaseudun monialaiseen elinkeinotoimintaan.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Lapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi
Provider Contact Info: 

Jokiväylä 11, 96300, ROVANIEMI
Lapland University of Applied Sciences, Rural Industries and Forestry, Rovaniemi
hakijapalvelut@lapinamk.fi
0400 896963 040 7106408

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Agrologi (AMK)
Qualification awarded description:

Agrologikoulutuksessa painotetaan monialaista maaseutuyrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista, kykyä toimia pohjoisissa, vaativissa luonnonoloissa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opinnoissa korostuvat maa-, poro- ja metsätalouden sekä luonnontuotealan tuotannollinen ja taloudellinen osaaminen, asiantuntija-, kehittäjä- ja yrittäjätaidot ja ylpeys omista lähtökohdista. Perustana ovat pohjoisen ekosysteemin osaaminen, luonnon monialainen kestävä käyttö, käytön ohjaaminen ja eri alojen yhteistyö ja pohjoiselle keskeisten eläintuotannon sekä viljellyn ja luonnonvaraisen kasvituotannon osaaminen.

Perusopinnoissa ja pakollisissa ammattiopinnoissa korostuvat agrologin perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voi rakentaa omaa erityisosaamista. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen tarjonnassa ovat porotalous, luontoperustainen yritystoiminta (mm. luonnontuoteala, matkailu), maisemasuunnittelu ja visualisointi, alueiden käytön johtaminen ja luonnonvara-alan työnjohtoharjoittelu. Omaa suuntautumista tukevia ja syventäviä opintoja voi valita myös muilta Lapin ammattikorkeakoulun koulutusaloilta ja muista korkeakouluista Suomesta ja ulkomailta.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jokiväylä 11, 96300, ROVANIEMI