• EQF Home Page Icon

Qualification: aviation engineer

aviation engineer

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:
   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;
   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;
   * repülési folyamatok szervezése;
   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;
   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Megszerezhető tudáselemek:
   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;
   * a repülés elméleti megalapozása;
   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;
   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;
   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;
   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása.

Megszerezhető ismeretek:
   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;
   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;
   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;
   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;
   * meterológiai és navigációs ismeretek.

Személyes adottságok:
   * helyzetelemző képesség,
   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,
   * rendszerszemlélet,
   * jó kommunikációs készség angol nyelven,
   * innovatív gondolkodás,
   * nyitottság az új megoldások befogadására.
   
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók képesek:
   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megtervezni és végrehajtani adott útvonal végigrepülési feladatát vagy más repüléssel kapcsolatos feladatot,
   * folyamatosan követni az időjárási, a légi-irányítási és a repülőgép műszaki paraméterei által alkotott feltételrendszert és szükség esetén módosítani a repülési tervet, majd ennek megfelelően eljárni.

A hallgató a megszerzett szakképzettséggel alkalmas lesz a repülési folyamatok elemzésére és optimalizálására, a folyamatok hatékonyságának javítására és a biztonság fokozására. A megszerzett tudást hasznosíthatják repülő- és földi kiszolgáló szervezetek egyaránt.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education