• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Automation Assembler, SQ

Automation Assembler, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittajalla on hyvät työyhteisö- ja työympäristövalmiudet sekä valmius taloudelliseen työskentelyyn. Hän tuntee laatuvaatimukset ja ymmärtää työn laadun merkityksen. Hän hallitsee asiakaspalvelun sekä ammattityön vaatiman tietotekniikan. Hän osaa arvioida eri työvaiheiden vaatiman ammattitaidon. Hän osaa perehdyttää ja opastaa työhön.
Tutkinnon suorittaja osaa tehdä sähkötyöt määräysten mukaisesti sekä huolehtia työskentelyn ja loppukäyttäjän turvallisuudesta. Osan suorittajalla on sähköturvallisuustutkinto (ST1 tai ST2), tulityökortti, työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskoulutusta SFS 6002 ja ensiapu- sekä jännitetyökoulutusta.
Tutkinnon suorittaja hallitsee automaatiojärjestelmän rakenteet, logiikkaohjelmoinnin, väylätekniikan, käyttöliittymät sekä sähkömoottorit ja moottorikäytöt. Hän hallitsee sähkön jakelujärjestelmät, sähkötekniikan ja mekaniikka-asennukset.
Tutkinnon suorittaja osaa tehdä huollot, automaatiojärjestelmän käyttöönoton, käyttöönoton ja huoltotöiden mittaukset, elektroniikkatyöt sekä dokumentoida tehdyt työt.
Tutkinnon suorittaja osaa aikataulutuksen ja henkilöresurssoinnin sekä hallitsee riskit ja kustannukset. Hän tietää, mitä on tulosvastuu ja laadunvarmistus sekä hallitsee sopimusten teon. Hänellä on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, johtamis- ja organisointikykyä sekä osaamista tuotannonohjaukseen.
Kappaletavara-automaation valinnut tuntee kappaleenkäsittely- ja konenäkölaitteet, servojärjestelmät, ohjelmoinnin, proportionaali- ja servotekniikan vaatimukset ja turvalaitteet sekä joko pneumatiikan tai hydrauliikan.
Prosessiautomaation valinnut hallitsee prosessit ja PI-kaaviot, säätötekniikan, kenttälaitteet, ohjelmoinnin, proportionaali- ja servotekniikan sekä turvalaitteet sekä joko pneumatiikan tai hydrauliikan.
Rakennusautomaation valinnut hallitsee ilmanvaihto-, lämmitys-, palovaroitus- ja paloilmoitin-, kulunvalvonta-, rikosilmoitin-, yleiskaapelointi- ja rakennusjärjestelmät sekä turvalaitteet.
CNC-tekniikan valinnut hallitsee turvalaitteet, CNC-koneet ja lisäksi robotiikan tai FMS-järjestelmät. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa automaatioasennuksissa tai työnjohtajina alan teollisuudessa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
11.09.17
Costs: 

58,00

Provider Information

Provider Name: 
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3
Provider Contact Info: 

Presidentinkatu 1 ja 3, 70100, KUOPIO
hakutoimisto@sakky.fi
PL 87, 70101, KUOPIO
017 214 3000
017 214 3202

Course Locations

Reference Data

Course address:

Presidentinkatu 1 ja 3, 70100, KUOPIO