• EQF Home Page Icon

Qualification: Autótechnikus

Autótechnikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat
 • kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel
 • alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika)
 • meghatározni a szükséges munkaműveleteket
 • kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést
 • szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire
 • diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Ottoés dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit
 • elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát
 • elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani
 • elvégezni a fázisszögés löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani
 • elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát
 • elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását
 • elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát
 • ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel
 • ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést
 • ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést
 • ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket
 • ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapotés működésvizsgálatát, diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni
 • ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák)
 • ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni
 • ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket
 • ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni
 • ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni
 • diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást
 • az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint kiés beszerelni
 • komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani
 • minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket
 • elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára
 • összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni
 • gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét
 • elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát
 • gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról
 • gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról
 • megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat
 • szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat
 • járműfenntartó tevékenységet irányítani
 • kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 55-525-01

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding pre-assessment