• EQF Home Page Icon

Qualification: Assistant waiter

Assistant waiter

Qualification Information

● Stelt de zaal en de office op en maakt tafels klaar voor de dienst (G180301 Id6214-c)
- Organiseert de eigen werkzaamheden
- Leest het zaalplan
- Schikt tafels en stoelen
- Staat in voor de mise-en-place van de zaal: mastiek (schoonmaken) van zaalmateriaal of meubilair
- Dekt de tafels: legt linnen, plooit servetten, plaatst bestek en vaatwerk, decoreert tafels en de zaal (indien van toepassing)
- Staat in voor de mise-en-place van het dienstmateriaal (brood, boter, warmhoudplaatjes, …)
- Staat in voor de mise-en-place van het buffet
- Vult de koelkast aan (indien van toepassing)
- Staat in voor de mise-en-place van aperitieven, nagerechten, koffie en toebehoren
- Heeft aandacht voor de juiste atmosfeer (verlichting, geluid, temperatuur)
- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

● Maakt het terras klaar voor de dienst (indien van toepassing) (co 00452)
- Reinigt tafels, stoelen en ander terrasmeubilair
- Reinigt de terrasvloer
- Reinigt de asbakken en de vuilnisbakken
- Staat in voor de mise-en-place van het terras (asbakken, kaarten, voorraad bestek en servetten, vuilniszakken, …)
- Schikt tafels en stoelen en zorgt voor de algehele netheid van het terras (opruimen van bloembakken, speelgoed, papiertjes, peuken, …)
- Reageert gepast op wisselende weersomstandigheden (regen, zon, …)
- Staat in voor het opruimen en beveiligen van het terras na de dienst

● Verwelkomt de gast (co 00453)
- Begroet de gast(en)
- Neemt de jassen aan en brengt ze naar de vestiaire (indien van toepassing)
- Verwittigt de zaalverantwoordelijke

● Bereidt eenvoudige warme en koude dranken (G180301 Id23856-c)
- Gebruikt barmateriaal (koffiemachine, tapkraan, …)
- Doet de mise-en-place voor aperitieven, koffie en toebehoren (aperitiefhapjes, koekjes, …)
- Tapt/schenkt de voorgeschreven hoeveelheid drank in een glas volgens de richtlijnen
- Vult dranken aan
- Bereidt eenvoudige warme dranken (koffie, thee, ….)

● Dient gerechten en/of dranken op in de zaal (G180301 Id20722-c/20888-c/20889-c/20890-c/20891-c/20892-c)
- Leest en voert de bestelling uit
- Zet de dranken klaar of geeft de bestelling door
- Past het bestek aan volgens het gerecht en de menukeuze van de gast
- Haalt dranken en maaltijden op
- Serveert dranken volgens de richtlijnen van het huis
- Brengt de gerechten naar de tafel
- Bedient de gasten volgens de richtlijnen van het huis en de etiquette (op de Engelse manier, op een bord, op de Franse manier, op de Russische manier, onder een stolp )
- Past de richtlijnen van de etiquette toe
- Wenst de gasten smakelijk eten en vraagt of alles naar wens is
- Hanteert de juiste kracht en snelheid bij bedienen van de gast en het afruimen van de tafel
- Beweegt zich in een beperkte ruimte zonder de gast(en) of collega’s te hinderen
- Serveert, indien nodig, gerechten na met dienstbestek
- Ruimt de tafel af
- Doet de mise-en-place van de tafel voor de volgende gast(en)
- Houdt de gast(en) tijdens de maaltijd in de gaten, reageert alert op hun signalen
- Registreert eventueel een extra bestelling van de gast(en)
- Houdt de glazen van de gast(en) in de gaten en schenkt bij indien nodig
- Gaat op een gepaste wijze om met vragen, problemen en klachten van de gast(en)
- Heeft aandacht voor de eigen veiligheid bij het hanteren van warme of koude borden/dienschalen/machines/materiaal

● Bereidt de betaling van de consumptie voor (G180301 Id16736-c)
- Voorziet voldoende wisselgeld in de kassa
- Maakt de rekening voor de gast(en)
- Neemt afscheid bij vertrek

● Ruimt de tafels af en maakt het restaurant schoon na de dienst (G180301 Id2754-c)
- Zet de zaal op orde
- Ruimt de tafels af
- Brengt borden en gebruikte benodigdheden naar de spoelkeuken voor de afwas
- Verwijdert etens- en drankresten (indien van toepassing)
- Doet de mise-en-place voor de volgende dienst
- Rangschikt en bergt het bedieningsmaterieel op
- Zorgt voor orde en netheid in de zaal (buiten de grondige schoonmaakbeurt)
- Verwijdert de volle vuilniszakken en plaatst nieuwe
- Verzamelt en rangschikt leeggoed
- Maakt werkinstrumenten en meubilair schoon
- Reinigt volgens het reinigingsplan (afwassen van tafels, stofzuigen, …)
- Waakt over de netheid en de hygiëne van de publieke ruimtes
- Neemt deel aan de voorbereiding en uitvoering van festiviteiten, banketten en buffetten
- Meldt technische defecten (vb. frigo’s, koffieapparaat, …)

● Reinigt glazen en couverts (met stoom, met azijn, …) en bergt het vaatwerk op (G180301 Id20783)
- Verzamelt en sorteert het af te wassen materiaal
- Brengt borden en gebruikte benodigdheden naar de spoelkeuken voor de afwas
- Wast de glazen manueel af of bedient de afwasmachine
- Bergt gewassen materiaal op de daarvoor voorziene plaats op

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van dranken
● Basiskennis van ingrediënten en voedingsproducten
● Basiskennis van versheid van producten en controle door zien, ruiken, voelen en smaken
● Basiskennis van de samenstelling van gerechten
● Basiskennis van de samenstelling van dranken
● Basiskennis van de bereidingswijzen en -tijden van dranken
● Basiskennis van de bereidingswijze en -tijden van gerechten
● Basiskennis van mondeling taalgebruik van een andere taal (Frans, Engels, Duits, ….). De hulpkelner kan de gast begrijpen en met eenvoudige zinnen, met inbegrip van kennis van basisvakterminologie
● Basiskennis van technieken voor bediening (Engelse, Franse, Russische wijze, op een bord, ….)
● Basiskennis van manuele en elektronische bestelsystemen/kassasystemen
● Basiskennis van verkooptechnieken
● Kennis van technieken om dienborden/borden te dragen
● Kennis van technieken om schotels op te dienen
● Kennis van keuken- , zaalmateriaal en machines
● Kennis van voedselveiligheid en hygiëne
● Kennis van persoonlijke hygiëne
● Kennis van werkorganisatie
● Kennis van klantvriendelijkheid en etiquette
● Kennis van tafelschikking en technieken om tafels op te maken
● Kennis van veiligheidsregels
● Kennis van mondelinge communicatietechnieken (om een vlotte bediening van de gasten te verzekeren)
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen lezen van het zaalplan
● Het kunnen bepalen van de werkvolgorde
● Het kunnen uitvoeren van de mise-en-place van de zaal, het meubilair, het zaal- en dienstmateriaal
● Het kunnen uitvoeren van de mise-en-place van de aperitieven, nagerechten, warme en koude dranken, toebehoren
● Het kunnen gepast reageren op de vragen van de gasten
● Het kunnen lezen en begrijpen van de bestellingen en deze uitvoeren in functie van de dienst
● Het kunnen bedienen van de gasten
● Het kunnen aanpassen van het bestek volgens de menukeuze van de gast(en)
● Het gepast kunnen reageren op signalen van de gasten
● Het kunnen waken over de orde, netheid en hygiëne van de publieke ruimten
● Het kunnen toepassen van regels met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne
● Het kunnen gebruiken van keuken-, zaalmateriaal en machines
● Het kunnen deelnemen aan de voorbereidingen voor festiviteiten, banketten en buffetten
● Het kunnen tappen/schenken van de voorgeschreven drank volgens de richtlijnen
● Het kunnen reinigen volgens het reinigingsplan
● Het kunnen melden van technische defecten bij de verantwoordelijke
● Het vlot en correct kunnen communiceren met de gasten en de collega’s in functie van de dienst
● Het kunnen opnemen van de bestellingen

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen inschatten welke problemen aan de verantwoordelijke moeten gemeld worden
● Het kunnen bepalen op welk tijdstip de verantwoordelijke bij een probleem/vraag moet betrokken worden

Motorische vaardigheden

● Het kunnen uitvoeren van de volledige mise-en-place van de zaal, het meubilair, het zaal- en dienstmateriaal
● Het kunnen uitvoeren van de volledige mise-en-place van het buffet, de aperitieven, nagerechten en toebehoren, ….
● Het kunnen bewaken van de orde en de netheid van de zaal en het terras (indien van toepassing)
● Het kunnen aanvullen van de frigo’s
● Het kunnen gebruiken van het barmateriaal (o.a. voor de bereiding van warme dranken, …)
● Het kunnen tappen/schenken van de hoeveelheid drank volgens de richtlijnen
● Het kunnen ophalen van dranken en maaltijden aan de bar of in de keuken
● Het kunnen gebruiken van warmhoudtoestellen en machines volgens de richtlijnen
● Het kunnen inzetten van borden en schotels volgens de richtlijnen van de etiquette
● Het kunnen bewegen in een beperkte ruimte, met respect voor een doorgedreven werktempo
● Het alert zijn voor de noden en de signalen van de gast(en)
● Het permanent aandachtig zijn voor de wijn- en waterglazen van de gast(en) en het bijschenken indien gewenst
● Het kunnen uitoefenen van de juiste kracht en snelheid bij inzetten en afruimen van de tafels
● Het kunnen schoonmaken, schikken en bergen van het bedieningsmaterieel en de werkinstrumenten
● Het kunnen verwijderen van de vuilniszakken
● Het kunnen verzamelen en rangschikken van het leeggoed
● Het kunnen brengen van borden en dienstmateriaal naar de spoelkeuken
● Het kunnen verwijderen van etens- en drankresten
● Het manueel kunnen afwassen en/of het bedienen van de vaatwasmachine
● Het ergonomisch kunnen handelen bij het voortdurend rechtstaand uitvoeren van de taken

Omgevingscontext

● Het beroep wordt uitgeoefend in restaurants, dancings, bars, hotels of feestzalen
● Het houdt functioneren in wisselende omgevingen in: restaurants, banketzalen, roomservice, buitenterras, mobiele restauratie (cruiseschip, trein, …). Dit kan variëren van bedrijf tot bedrijf of binnen het bedrijf zelf
● Het functioneren in een hiërarchisch team is vereist
● Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele uren : overdag, ’s nachts , tijdens weekdagen, in het weekend en/of tijdens feestdagen, via onderb

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3