• EQF Home Page Icon

Qualification: Assistant social worker

Assistant social worker

Qualification Information

Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti socialinio darbuotojo padėjėjo darbą socialinių paslaugų įstaigose bei samdomais darbuotojais senyvo amžiaus, neįgalių asmenų namuose. Asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, turi: - globoti ir prižiūrėti vaikus, neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis, lankyti juos namuose; -padėti namų ruošoje, parinkti sveiką maistą, jį nupirkti, gaminti valgyti; - teikti buitines paslaugas; - palydėti asmenis į kitas įstaigas; - analizuoti asmenų globą ir rūpybą, reglamentuojančius įstatymus, konsultuoti klientus globos ir gerovės kūrimo klausimais; - ginti ir atstovauti kliento teises ir teisėtus interesus; - žinoti sanitarijos taisykles ir teikti pirmąją pagalbą; - žinoti pagrindinius dokumentus, reikalingus paramai gauti; - būti empatiškam, tolerantiškam, komunikabiliam. Socialinio darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti profesinėje mokykloje. Norintiems siekti socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vaikų namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, senyvo amžiaus asmenų namuose, neįgaliųjų pensionatuose bei dienos centruose, reabilitacijos įstaigose, bendruomenėse, tautinių mažumų centruose, parapijose, katalikiškose organizacijose, lankomaisiais socialinio darbuotojo padėjėjais asmenų namuose prižiūrint senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Siauliai Vocational Education and Training Centre - Zarasai Agricultural School - Marijampole Vocational Education and Training Centre - Visaginas Technology and Business Vocational Education and Training Centre - Veisiejai Vocational School of Technology and Business - Public Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists - Silute Business School of Tourism and Services - Panevezys Margarita Rimkevičaitė Service and Business School - BIRZAI TECHNOLOGIES AND BUSINESS TRAINING CENTER - Vilnius School of Technology, Bussiness and Agriculture - Vilkija Agricultural School - Public Enterprise Daugai Technology and Business School - Varena Vocational School Technology and Business - Vilnius Technology and Buisiness Vocational Training Centre - Kupiskis Vocational School of Technology and Business - Vilnius Vocational Training Centre for Service Business Specialists - Smalininkai School of Technology and Business - Ernestas Galvanauskas Training Centre in Klaipeda city, Public Institution - Svencionys Vocational Training Centre

NQF Level: 
4