• EQF Home Page Icon

Qualification: Arts & Business menedzser szakközgazdász

Arts & Business menedzser szakközgazdász

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

- általános gazdasági ismeretek;

- általános művészeti ismeretek;

- jogi ismeretek;

- menedzsment ismeretek;

- marketing ismeretek;

- kommunikációs és médiaismeretek.

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:

Tudáselemek:

- nemzetközi és magyar kultúrafinanszírozási rendszerek ismerete;

- kultúra mint non-profit szolgáltatási ismeretek;

- a kultúra és a vállalkozási szektor kapcsolatának ismerete;

- kulturális projektek, programok menedzselése;

- stratégiaalkotási, szervezetfejlesztési ismeretek, technikák;

- tárgyalási, viselkedési technikák.

Ismeretek:

Az Arts & Business menedzser szakközgazdász rendelkezik

- az alapvető művészeti, gazdasági, menedzsment- és kommunikációs ismeretekkel.

Ismeri

- a kultúrpolitika működését;

- a kultúra és a gazdaság összefüggéseit;

- a kulturális szféra és az árutermelés kapcsolatait;

- a kulturális szervezetek, kulturális mecenatúra, kulturális befektetések hatékonyságát meghatározó tényezőket;

- mind a kulturális, mind a gazdasági területnek a kulturális tevékenységgel kapcsolatos menedzselési feladatait;

- a PR, a reklám formáit, a kulturális reklám specialitásait;

- a kulturális szféra jogi követelményeit;

- a művelődés, a szórakozás és a rekreáció iránti igényeket formáló tényezőket;

- a verbális és nem verbális kommunikáció mindennapi életben való megnyilvánulásainak jelentéseit és összefüggéseit;

- a humánfejlesztés jelentőségét, feladatait;

- a kulturális szféra hatékonyságának fejlesztésében a különböző szektorok speciális funkcióit, lehetőségeit.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

Az Arts & Business menedzser szakközgazdász képes

- a meggyőzés hatékony módszereinek alkalmazására;

- a kulturális-gazdasági intézmények, szervezetek, társaságok céljainak, munkatársi gárdájának alakítására, fejlesztésére;

- a kulturális vállalkozások piaci körülményeinek megismerésére, befolyásolására;

- kulturális területen a marketingstratégia érvényesítésére;

- a kulturális szféra gazdálkodási követelményeinek megvalósítására;

- a mecenatúra, szponzorálás, kulturális befektetések eredményes megszervezésére;

- a kulturális információk és értékek közvetítése jogi normáinak érvényesítésére;

- for-profit, non-profit kulturális szervezet alapítására, működtetésére, kontrolljára.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Konkrét környezet: 

- állami, önkormányzati kultúraközvetítő intézmények;

- profitorientált és non-profit kulturális vállalkozások, szervezetek;

- vállalatok.

Tevékenységrendszer

Tevékenységi körök:

- kulturális intézmény, szervezet, vállalkozás vezetője;

- középvezető;

- projektmenedzser;

- programszervező;

- vállalati szakirányú menedzser.

Tevékenységek:

- a kulturális piac megismerése;

- kulturális marketingterv készítése, megvalósítása;

- a kulturális értékek reklámjának formálása;

- a kulturális szféra alkotó és közvetítő tevékenységeihez gazdasági alapok képzése, támogató pénzügyi források biztosítása;

- a kulturális szféra jogi normáinak érvényesítése;

- a kulturális, szimbolikus információk, értékek alkotóinak, bázisainak felkutatása;

- a kulturális és tömegkulturális fogyasztási szokások feltérképezése.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Metropolitan Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Metropolitan Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education