• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

Artenomi (AMK), restaurointi, päivätoteutus

Course Information

Restauroinnin ydinosaaminen koostuu ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista ja substanssiosaamisen osalta taideopinnoista, museologia- ja kulttuurihistoriaopinnoista sekä materiaalit ja tekniikat -opinnoista. Konservoinnin ja restauroinnin eettinen osaaminen on yhtenä osa-alueena museologian opintoja sekä tulee esiin myös osana muuta opetusta.

Ydinosaamisen ammatillisissa opinnoissa korostuvat historiallisten interiöörien tyylit ja materiaalit sekä tekniikat. Ydinosaamisessa opiskellaan myös dokumentointitekniikoiden perusteet sekä myös digitaaliset dokumentointimenetelmät. Opintojen alusta lähtien toteutetaan käytännön ja teorian läheistä linkittymistä opetuksessa. Ydinosaamisen opinnot suoritetaan pääosin ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana.

Ydinosaamisen osana opiskelija suorittaa myös harjoittelujaksot. Ensimmäinen harjoittelujakso, perusharjoittelu, on toisen vuoden keväällä. Toinen harjoittelujakso eli syventävä harjoittelu on kolmannen vuoden keväällä ja jatkuu neljännen vuoden syksyllä. Opiskelija hakeutuu oman ammatillisen kiinnostuksen mukaisesti valitsemaansa harjoittelupaikkaan.

Restauroinnin täydentävissä opinnoissa syvennetään opiskelijan ammattitaitoa ammattikemian, restaurointitekniikoiden sekä erikoistekniikoiden opintojaksoissa. Restauroinnin prosessia, erilaisia materiaaleja ja tekniikoita käydään syvällisemmin läpi dokumentointitekniikat, restaurointimenetelmät ja restaurointiprosessin hallinta opintojaksoissa.

Käytännön kohteiden avulla opiskelija tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Esineissä ja interiöörikohteissa ilmenevät vauriot ja materiaalien valinta sekä restaurointitekniikat tulevat tutuiksi.

Työelämäkytkentä sidotaan opintoihin hanke- ja projektityöskentelyn kautta. Täydentävien opintojen aikana opiskelijan on mahdollisuus suunnata omaa osaamistaan yksilöllisten projektien ja valintojensa mukaisesti.

Opinnäytetyö on osa täydentävää osaamista, jossa opiskelija syventää omaa erityisosaamistaan.

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus
Provider Contact Info: 

Paraatikenttä 7, FI-45100 Kouvola, Finland
South-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Kouvola campus
hakijapalvelut@xamk.fi
admissions@xamk.fi
+358 153 556 371
+358 44 702 8891
Paraatikenttä 7, 45100, KOUVOLA
044 702 8891
05 230 2433

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Artenomi (AMK)
Qualification awarded description:

Restauroinnin ammattilainen artenomi (AMK) soveltaa historiallisen tutkimuksen ja tieteellisen ajattelun keinoja huoltaessaan historiallisia kohteita niiden arvoa ja aikakautta vaalien.

Työssäsi tuotat arkistoteknisillä tutkimusmenetelmillä taustatietoa historiallisen rakennuksen interiööreissä ja huonekaluissa tapahtuneista muutoksista. Suunnittelet ja toteutat historiallisten kohteiden restaurointeja käyttämällä alkuperäisiä materiaaleja sekä menetelmiä säilyttäen kohteen historiallisen arvon ja varmistamalla kohteen säilymisen tuleville sukupolville.

Restaurointiopinnoissa käydään läpi koko konservointiprosessi dokumentoinnista vauriokartoitukseen ja sen pohjalta laadittavasta konservointisuunnitelmasta käytännön työhön.

Painoalueita ovat rakennusinteriöörit eli sisätilat, huonekalut sekä erilaiset esineet.

Kädentaitojen ohella opiskelet laajan teoreettisen, teknisen, tieteellisen ja taidehistoriallisen tiedon. Rakennusinteriöörien ja esineistön alkuperäisten materiaalien ja perinteisten tekniikoiden ohella koulutuksessa korostuu kulttuurihistoriallisten tutkimusmenetelmien soveltaminen sekä dokumentointi- ja kartoitusmenetelmät.

Tietopuoliseen koulutukseen sisältyy tyyli- ja taidehistoriaa sekä konservoinnin ja restauroinnin etiikkaa.

Lue lisää ja katso video restauroinnin koulutuksesta täältä!

Course Locations

Reference Data

Course address:

Paraatikenttä 7, 45100, KOUVOLA