• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arhivistika in dokumentologija (Archives and Records Management)

Arhivistika in dokumentologija (Archives and Records Management)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski študij zagotavlja profil s kompetencami za določena dela in naloge v okviru varovanja in poslovanja z dokumenti. Zaposljivost magistrov arhivistike in dokumentologije je tako možna pri vseh ustvarjalcih dokumentacije in pri vseh, ki zbrano dokumentacijo posreduje tretjim osebam ali jo hranijo kot kulturno pisno dediščino naroda to so arhivisti, bibliotekarji, informatiki, muzealci, galeristi predvsem pa varuhi zbirk dokumentarnega gradiva. Zaključna magistrska stopnja načeloma usposablja študente za nadaljevanje študija na bodoči doktorski stopnji programa Arhivistika in dokumentologija in z njima povezanih sorodnih področjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij in doseženih najmanj 180 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe (pred bolonjskim sistemom) z ustreznih strokovnih področij - družboslovne, humanistične, informacijske, bibliotekarske, upravne, organizacijske in poslovne vede.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (pred bolonjskim sistemom) z ustreznih strokovnih področij - družboslovne, humanistične, informacijske, bibliotekarske, upravne, organizacijske in poslovne vede.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (pred bolonjskim sistemom) z drugih strokovnih področij ter opravljene dodatne študijske obveznosti v obsegu 10 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (50 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študij (50 %).
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant ali študent študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij. Tem kandidatom se ob vpisu praviloma priznajo primerljive študijske obveznosti.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant specialističnih študijskih programov s področja pravo, uprava, organizacijske vede, poslovne vede, informatika, ekonomija in celotne družboslovne in humanistične vede. Tem kandidatom se ob vpisu priznajo primerljive študijske obveznosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/
Telefon: (+386) 02/250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister arhivistike in dokumentologije - magistrica arhivistike in dokumentologije
Other Qualification Awarded Term:

mag. arh. dok.

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 009, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trubarjeva ulica 001, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija