• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arhivistika

Arhivistika

Course Information

S pridobljenim znanjem na študiju Arhivistike bodo študenti sposobni:
ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega gradiva in dokumentov,
svetovati uporabnikom glede obstoječih in nadaljnjih smernic iskanja dokumentov,
uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov ter oblik komunikacijske tehnologije,
urejati in delovati v sistemih elektronskega arhiviranja,
celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso, odločati o usodi dokumentov ter
razumevati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij na dokumentih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/
Telefon: (+386) 02/250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani arhivist (VS) - diplomirana arhivistka (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. arhiv. (VS)

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trubarjeva ulica 001, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 009, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija