• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arhitektura (Architecture)

Arhitektura (Architecture)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru študija študent pridobi osnovna znanja naravoslovno tehničnih, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb. Predvsem razumevanje in poznavanje arhitekturno projektantskih ter prostorsko načrtovalskih veščin s predstavitvenimi tehnikami in oblikovanjem; osnovna znanja naravoslovno tehničnih vsebin, humanističnih ter družboslovnih vsebin, potrebnih za razumevanje načrtovanja, gradnje ter vzdrževanja stavb; osnovna znanja na področju urbanističnega in krajinskega načrtovanja; poznavanje socioloških osnov odnosov v grajenem okolju in prostoru (le-to omogoča razumevanje poklica arhitekta in vloge arhitekta v družbi); ustrezna znanja reševanja konstrukcijskih, tehnoloških in inženirskih problemov, povezana s poznavanjem procesov v gradbeni industriji, organizacijah, vključno z zakonodajo in predpisi (zagotavljajo sposobnost realizacije v praksi); ustrezna znanja s področja zgodovine arhitekture, načrtovanja prostora in umetnosti ter varstva okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fgpa@um.si
Spletni naslov: http://www.fgpa.um.si/
Telefon: (+386) 386 (2) 2294300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir arhitekture (UN) - diplomirana inženirka arhitekture (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. arh. (UN)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mariborska cesta 002, Celje

Course location information:

Slovenija