• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arhitektura

Arhitektura

Course Information

Na drugi stopnji arhitekture poteka usposabljanje profila arhitekta generalista, ki je po opravljeni magistrski nalogi zmožen stopiti na pot samostojnega arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja s specialnimi znanji. Študent v okviru univerzitetnega študijskega programa druge stopnje arhitekture opravi poglobljen študij, ki je usmerjen v usposabljanje za opravljanje zahtevnejših nalog arhitekta oziroma za specializacijo profila arhitekta po posameznih izbranih področjih (arhitektura, urbanistično načrtovanje, prostorsko planiranje, varovanje okolja, …). Program temelji na integralnem povezovanju znanj, ki v 2. letniku ponuja izbiro dveh študijskih modulov: Trajnostna stavba in Trajnostno mesto.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fgpa@um.si
Spletni naslov: http://www.fgpa.um.si/
Telefon: (+386) 386 (2) 2294300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir arhitekture - magistrica inženirka arhitekture
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. arh.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija