• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arhitektūra - Bak. studijas

Arhitektūra - Bak. studijas

Course Information

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

•Arhitektūras projektēšana (AP)
•Tēlotājmāksla (TM)
•Būvniecības tehnoloģijas (BT)
•Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
•Pilsētplānošana (PP)
•Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
•Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
•Prakste (PR)
•Bakalaura darbs (BA)

*RISEBA Arhitektūras programma piedāvā integrētu pieeju, kas dos studentiem iespēju iegūtās zināšanas dažādas jomās skatīt kopsakarībās un plašā kontekstā. Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem arhitektūras studentiem ir iespēja izvēlēties arī mācību kursus no Biznesa un Radošo studiju programmu piedāvājuma.

Programmas saturs
Mācību programmas mērķis ir integrēt zināšanas no dažādajām, bet vienlaikus papildinošajām jomām. Galvenais uzdevums ir attīstīt studentos spēju analītiski domāt ar tendenci uz problēmu atrisināšanu: izmantojot dažādās arhitektūras izglītību veidojošo jomu, praktiskās un teorētiskās zināšanas un iemaņas. Katra nākamā studiju gada mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto. Katrā nākamajā studiju gadā izpētes un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes.

- Dizaina principi;
- Privātā telpa un mājoklis;
- Publiskā telpa un vietveide;
- Urbānā telpa un pilsētvides reģenerācija.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā (vai starptautiskā testa (ST) vērtējums angļu valodā); iestājpārbaudījums zīmēšanā (tiem, kas pabeiguši RISEBA sagatavošanas kursus zīmēšanā, iestājpārbaudījums nav jākārto); iestājpārbaudījums angļu valodā, ja CE rezultāts zemāks par B1 (C) līmeni.

Costs: 

6000 EUR gadā. 4800 EUR gadā – LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piešķirta 20% atlaide visam studiju periodam (2019./20.)

Credits: 

ECTS 210

Provider Information

Provider Name: 
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Provider Contact Info: 

Meža iela 3, Rīga, LV-1048
67500265
riseba@riseba.lv
www.riseba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā