• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Arhitektūra - 1. līm. prof. studijas

Arhitektūra - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Arhitekta palīgs ir speciālists, kurš studiju laikā apguvis:
- praktiskos projektēšanas pamatprincipus
- objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus
- orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos
- patstāvīgi izstrādā ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas
- sastāda tāmes
- grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo izpilddokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas un citas tehnoloģiskās iespējas
- veido prezentācijas materiālus

Studiju laikā apgūst šādas teorētiskās un praktiskās zināšanas apgūst:
- Lasīt un izprast projektu dokumentāciju.
- Orientēties būvniecības darbu tehnoloģiskos procesos.
- Orientēties būvmateriālu piedāvājumā:
- būvmateriālu pamatīpašībās,
- esošo būvmateriālu klāstā un sistēmās.
- Izprast būvju konstruktīvos risinājumus:
- būvju stiprības un noturības pamatus,
- nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus,
- inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus.
- Orientēties būvdarbu izmaksās, izprast to veidošanos. Sastādīt būvdarbu tāmes:
- izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu,
- izprast kvalitatīvāko tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem.
- Saprast ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatus.
- Lietot būvnormatīvus.
- Orientēties civillikuma īpašumtiesību pamatjēdzienos.
- Izstrādāt izpilddokumentus.
- Izprast dabas un cilvēku veidoto vidi.
- Izprast telpas projektēšanas pamatprincipus.
- Orientēties un lietot normatīvos aktus, kas gan tieši, gan netieši attiecas uz projektēšanu.
- Skaidri un adekvāti izpildīt projekta vadītāja rīkojumus.
- Grafiski noformēt izpilddokumentus.

Ar iegūto izglītību var strādāt arhitektūras projektēšanas un dizaina birojos, būvniecības firmās.

Var turpināt izglītību augstākās pakāpes universitātes tipa augstskolās:

- Rīgas Tehniskajā Universitātē, Arhitektūras fakultātē no IV semestra, pēc 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanas un iestāšanās noteikumu izpildes, pamatojoties uz sadarbības līgumu;
- Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Lauku inženieru fakultātē;
- Ekonomikas un kultūras augstskolā, sākot ar 5. semestri.

Paaugstinot profesionālo kvalifikāciju projektēšanas birojos, kursos,semināros

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, tiek vērtēti rezultāti centralizētajos eksāmenos: matemātika un svešvaloda (vācu vai angļu), jākārto iestājeksāmens zīmēšanā

Grants: 

Studenti saņam stipendiju

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Celtniecības koledža
Provider Contact Info: 

Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
67229714; 29451105
sekretare@rck.lv
www.rck.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Arhitekta palīgs